Viaskolan
Viaskolan

Utkiken, 3-5 B

Våra hundraåriga stentrappor för oss i en vindlande gång upp till Utkiken, som ligger ovanför matsalen. På Utkiken går barn i årskurs 3-5 och vi har fritids för årskurs 2-5.

Vi arbetar unisont utifrån fastställda rutiner och regler för att genom trygghet och stabilitet lägga grunden för ett gediget kunskapsinhämtande. Vi strävar efter att alla elever ska uppleva glädjen i att lära sig och utvecklas.

Vi strävar efter ett gott samarbete mellan skolan, fritidshem och hemmen. Allt för att skapa största möjliga förutsättningar för att elevernas dagar skall kunna få ut sin fulla potential. Information till hemmen kommer via veckobrev från klasslärare och månadsbrev från fritidshemmet.

Fritidshemmet informerar även om deras verksamhet via tavlan utanför i
korridoren och synliggör deras arbete med eleverna via bloggen.

Vid sjukdom

Frånvaroanmälan görs i Skolportalen Dexter. Om du saknar konto, så kan du beställa detta i Dexterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Eller ring oss mellan klockan 07.30 och 08.00 på telefon 08-520 666 87. Vi har inte alltid möjlighet att svara i telefonen, då vi har lektioner. Tala gärna in ett meddelande på telefonsvararen.

Utkikens blogg

»Utkikenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontaktförteckning av undervisande lärare, fritidspersonal och assistenter på Utkiken, åk 3-5
NamnKlass/fritids

Solveig Liljehammar

3B

Annelie Söderström

4B

Elisabeth Hagman

5B

My Sontag

Fritids

Christel Djuphammar

Fritids

Christer Borgström

Fritids

Adelinde Jonsson

Fritids/Elevassistent

  
Sidan granskad 2016-11-17
Sidansvarig: Andreas Bolt

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp