Vanstaskolan
Vanstaskolan

Vanstaskolans fritidshem år f-3

Visioner och mål.

På Vanstaskolans fritidshem strävar vi efter att skapa en verksamhet där barnen känner sig trygga, både i sig själva och i gruppen. Viktigt för oss att eleven förstår vikten av att ta ansvar, för sig själv för andra och våra saker och att vi följer de regler vi gemensamt har tagit fram.

Målet för vår verksamhet är att utveckla varje elevs individuella egenskaper och se till varje elevs enskilda behov. Vår verksamhet bygger på våra styrdokument, skollagen och Lpo 2011, Planen mot diskriminering och kränkande behandling, arbetsplanen, skolverkets Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i fritidshem.

Vi är ett fritidshem med tre avdelningar.

  • Björken där förskolebarn  är inskrivna.
  • Eken där ettor är inskrivna.
  • Rönnen där tvåor och treor är inskrivna.
Vi som arbetar på fritidshemmet
BjörkenEkenRönnen
08 520 735 2708 520 735 29 08 520 735 28
Charlott HellgrenMarie PetterssonÅsa Eriksson
Susanne SöderströmSusanne EngströmOla Unger
Jessica HolmbergRayén BardNicole Filbee
Isabelle Martinsson Linus Arvidsson
Camilla Söderlund  

Det finns även telefonsvarare som är anslutna till numren.

Frukost och mellanmål

Frukost samt mellanmål serveras i skolans matsal. Vi går gemensamt till frukosten kl. 07.20. Mellanmålet serveras mellan kl 13.30 — 14.30. Vi går i olika grupper beroende på elevernas skolslut och aktiviteter.

Sammanslagning av avdelningar

Våra tre avdelningar samarbetar regelbundet bland annat genom sammanslagningar varje dag 06.30-08.00 samt 16.45-18.30 då är vi alla på Björkens avdelning.

Vi vill erbjuda så bra och roliga aktiviteter som möjligt. Varje fredag har vi en gemensam utvärdering i storgrupp där vi utvärderar veckans alla aktiviteter och samtalar om vad som varit bra samt mindre bra.

Vid varje läsårsstart arbetar varje avdelning med att lära känna varandra och forma sin grupp. Det är viktigt för oss att eleverna känner sig trygga och trivs på fritids. Efter höstlovet har personalen hunnit med att göra en grovplanering utefter elevernas och gruppens behov.

Aktiviteter

Vårt aktivitetsschema består av bad, idrottshall, skogsutflykt, skapande verksamhet, likabehandlingsarbete och teater.

Bad

Erbjuds för åk. 1-3 en gång i veckan i olika åldersindelade grupper. Vi tycker att vattenvana och simträning är viktigt för eleverna att lära sig. Det sociala samspelet tränas också då vi går till simhallen på allmänhetens tid. Vårt regelbundna fritisbad har medfört att simkunskaper på Vanstaskolans fritidshem är mycket god.

Idrottshall

Vi har tillgång till idrottshallen en timme i veckan/ avdelning. Där har vi leken i fokus, eleverna får välja fri lek med idrottshallens alla olika redskap som de har till förfogande. Vi erbjuder även gemensamma lekar efter elevernas önskemål.

Skogen

Eken och Björken har utevistelse i skogen en gång i veckan. Fantasin är en viktig del av denna aktivitet då vi låter eleverna få stort utrymme till rörelse, naturupplevelse samt fri lek.

Skapande verksamhet

Här tränas finmotoriken i de lägre åldrarna vilket ger eleverna skaparglädje.

Likabehandlingsarbete

Alla avdelningar arbetar med likabehandling en timme i veckan. Vi arbetar efter ett verktyg i form av en hjulsnurra med tolv tårtbitar. Vi arbetar med en ny diskrimineringsgrund varje månad.

Teater

Vi träffas två gånger i veckan i en teatergrupp. Teatern är frivillig och man anmäler sitt intresse. Personalen skriver ett manus som vi arbetar intensivt med under en period. Teatern spelas upp för föräldrar och syskon samt alla klasser. Vi har spelat "Åsneprinsen", "Forntiden", "En resa i Astrid Lindgrens värld" och i år har vi likabehandling i fokus, "Fröken Martas galna resa".

Fria leken

En viktig del i elevernas fritids är den fria leken där man får praktiskt använda teoretiska kunskaper. Det ger eleverna tid till fantasi, språklig utveckling, sociala samspel och mycket glädje. För de yngre eleverna erbjuder vi inbjudande byggrum, en mysig dockvrå, samt stora fria ytor. De äldre eleverna har tillgång till material som är anpassad för deras intresse. Det finns utrymme för den fria leken varje dag.

Temaveckor

Våra tre avdelningar har tillsammans återkommande tema veckor.

Hälsovecka

Den veckan har vi olika stationer som går i hälsans tecken. Vecka förläggs gemensamt med skolans hälsovecka.

Läsvecka

Även denna vecka har vi olika stationer.

Fritidshemmets dag

Varje år har hela landet en gemensam dag, tillägnad fritids, som infaller den andra tisdagen i maj. Vi på Vanstaskolan är tillsammans med Tallbacka fritidshem. Vi träffas och leker olika lekar.

Utvärdering

För att kvalitetssäkra vår verksamhet gör vi varje läsår en utvärdering tillsammans med föräldrar och elev via en enkät. Viktigt är att elever/föräldrarna får en helhetssyn på elevernas hela skoldag. Inför utvecklingssamtalen samarbetar därför skola och fritids. Fritidspersonalen deltar eller delger information till samtalet.

Sidan granskad 2016-01-13
Sidansvarig: Cathrine Andersson

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp