Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
Vanstaskolan
Vanstaskolan

Nya tjänster tillsatta F-3

Denna vecka har vi tillsatt tjänster som vi har haft utlysta. Thomas Hasselbo kommer att arbeta som klasslärare i 1A, Martina Ahlstedt som klasslärare i 2A och Lise-Lotte Karlsson som lärare i Svenska som andraspråk.

Denna vecka har vi tillsatt två tjänster som vi haft utlysta. Den ena tjänsten är i klass 1A, där vår speciallärare Cathrine Agerlo tillfälligt gått in som vikarie i väntan på en ordinarie lärare som kan följa klassen till och med årskurs 3. Den tjänsten är nu tillsatt med Thomas Hasselbo, som tidigare arbetat som fritidspedagog hos oss. Thomas är en behörig lärare med lärarlegitimation i de allra flesta ämnen, men inte i matematik. Thomas och Cathrine Andersson (som har klass 1B) kommer ha ett nära samarbete, särskilt i matematik och engelska, där Cathrine saknar behörigheten på sin lärarlegitimation. De kommer också att arbeta ämnesöverskridande och med gruppindelningar över klassgränserna. Thomas börjar sin tjänst redan 22 februari och kommer då arbeta parallellt med Cathrine Agerlo första veckan i klassen för ett smidigt överlämnande. Vi är jätteglada att vi fått tillbaka Thomas som kommer bli en tillgång för arbetslaget!

Den andra tjänsten som vi haft utlyst är för en lärare i Svenska som andraspråk på heltid. Den tjänsten är nu till med Lise-Lotte Karlsson, klasslärare i 2A. Lise-Lotte Kommer att studera mer av ämnet Svenska som andraspråk, för att få en djupare förståelse för ämnet. Hon kommer att efter vecka 12 kunna påbörja sin tjänst någon eller några dagar i veckan under våren och från höstterminen på full tid. Även detta är en mycket lyckad lösning då Lise-Lotte är ett känt ansikte för eleverna och brinner för ämnet vilket är oerhört viktigt för att det ska bli bra för eleverna! Med sina studier kommer Lise-Lotte tillföra ny kompetens till lärarlaget.

Eftersom det på detta sätt uppstått en vakans i 2A, kommer denna tjänst att tillsättas med Martina Ahlstedt, som just nu gör sin sista praktikperiod hos oss, innan hon blir behörig lärare till sommaren. Martina kommer att från vecka 12 arbeta någon eller några dagar i veckan i klassen under våren samtidigt som hon gör sista momentet på utbildningen, som är en uppsats för att därefter få examen. Från hösten kommer hon att ta över klassen och följa den till och med årskurs 3. Även Martina är ett känt ansikte för eleverna, under förra praktikperioden undervisade hon t.ex. klassen i engelska. Eftersom även hon kommer gå parallellt med Lise-Lott under våren blir det ett smidigt överlämnande av klassen. Även Martina blir en resurs för lärarlaget då hon dels är skolad enligt nya skollagen och läroplanen, insatt i ny forskning samt även stärker upp behörigheterna på skolan i engelska med flera ämnen! Martina kommer ha ett nära samarbete med Gunilla Bolin-Larsson som är klasslärare i 2A.

Sidan granskad 2016-02-12
Sidansvarig: Arne Bergström

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp