Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
2016-12-01

Frågor och svar om fuktutredning på Tallbackaskolan

Nynäshamns kommun har upptäckt fukt i golv och ytterväggarna på Tallbackaskolan. Efter en utredning och kartläggning av problemet har vi gjort bedömningen att flytta delar av verksamheten. Här hittar du vanliga frågor och svar om utredningen.

Bakgrund
Personalen på Tallbackaskolan har rapporterat att de upplever hälsoproblem i delar av skolan på grund av inomhusmiljön. Nynäshamns kommun har därför beställt en fuktutredning.

Det visade rapporten
Undersökningen omfattar enbart den så kallade U-delen i Tallbackaskolans A-hus. Den visar att det finns förhöjda fuktvärden och mögelproblem i skiktet under golvmattan samt fuktproblem i delar av ytterväggen.

Vad är orsaken till problemen?
Delar av skolan är byggd under 1960-talet. Den byggnadsteknik som användes då skapar ofta fukt- och mögelproblem. Eftersom många skolor och förskolor är byggda under tidsperioden är detta ett problem som finns i väldigt många kommuner i Sverige.

Är det farligt?
Nynäshamns kommun har konsulterat Kjell Andersson som är läkare och specialist på yrkes- och miljömedicin. Han har långvarig erfarenhet av fukt- och mögelproblem i byggnader och forskar på hälsoproblem kopplat till dessa. Han uppger att många upplever problem som till exempel kliande ögon, huvudvärk och luftvägsbesvär kopplat till fukt och mögel. Han betonar dock att det inte finns något som pekar på långvarig, kronisk eller allvarlig hälsorisk. Han menar att det viktigaste är att lyssna på hur personal och elever upplever sin arbetsmiljö och agera för få bort källan till problemen.

Vad händer nu?
Nynäshamns kommun tar problemen på största allvar och planerar just nu för en flytt av skolverksamheten. Mer information om flytten hittar du här.

Vad gäller för särskolan?
Särskolan är sedan tidigare planerad att flytta ut ur sina lokaler till sommaren och så långt som möjligt är våra intentioner att hålla den planen.

Vad är en modul?
Det är en färdig byggnad som snabbt går att montera ihop för att användas som lokal.

Varför tar det så lång tid att ta fram moduler?
Eftersom vi är en kommun måste vi följa lagen om offentlig upphandling. Även moduler kräver bygglov. Normalt tar bygglovförfarandet cirka tio veckor. Det är också viktigt att modulerna anpassas för verksamheten.

Finns inga andra tomma moduler som går att använda?
Det finns tyvärr inga andra moduler som står tomma i kommunen.

Vad gäller för Lillbackaskolan?
Personalen på Lillbackaskolan har fått svara på samma enkät som personal i Hus B och Hus A om arbetsmiljön. Enkäten är i sitt slutskede och vi inväntar resultatet. Utifrån vad enkäten visar gör vi en bedömning om det finns behov av att gå vidare med ytterligare undersökningar.

Ventilationen kontrolleras för att vi ska säkerställa att den klarar den ökade belastningen som fler elever innebär.

Lillbackaskolan är byggd i början av 2000-talet och har en helt annan byggnadskonstruktion än de fuktskadade delarna av Tallbackaskolan, som byggdes under 1960-talet. Byggnadstekniken som användes under 1960-talet skapar ofta fuktproblematik, medan byggnader från 2000-talet generellt inte har samma problem.

Vad händer med en den fuktskadade delen av skolan?
Projekteringen av den planerade renoveringen av Tallbacka hus B är i sitt slutskede. Vi har påbörjat utredning gällande renoveringen att omfatta även Tallbacka hus A. När utredningen är klar tas beslut om eventuella åtgärder i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och vid behov i barn- och utbildningsnämnden.

Information och möten
16 november: informationsmöte för personal och föräldraråd.
23 november: informationsmöte för föräldrar.

Information skickas löpande ut via veckobrev och mejl. Här på webben hittar du också uppdaterad information.

Text: Lisa Olén

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2017-06-20
Sidansvarig: Lisa Olen

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp