Nynäshamn - till startsidan
Tallbackaskolan

Förslag till evakueringsplan presenterades på föräldramöte

Göran Lirén, tillförordnad rektor, var på plats under onsdagens föräldramöte tillsammans med kollegor och presenterade ett förslag till tillfällig evakuering av Tallbackaskolan till dess att moduler finns på plats.

Göran Lirén framhöll på mötet sitt uppdrag om en hög måluppfyllelse i skolan enligt skollagen, vilket går hand i hand med god hälsa.

– Det förslag som jag lägger fram är inte på något sätt hugget i sten, utan jag är öppen för förslag till förbättringar, sade Göran.

Skolans verksamhet framhöll han som viktigast med fritids som ett komplement och att förskoleklass är en frivillig skolform. Detta ligger till grund för den evakueringsplan som gjorts.

Förskoleklasser i Segersäng

Förslagsvis kommer förskoleklasserna att flyttas till Segersäng där de kommer att ha skolverksamhet. Endast de barn som bor i Segersäng kommer ha fritids i Segersäng och de andra på Tallbacka.

Förslagsvis kommer två klasser i årskurs tre att flyttas till Vanstaskolan, både till Vansta f-3 och Vansta 4-9 där de kommer att ha skol- och fritidsverksamhet och få förberedelse inför årskurs fyra.

Där kommer de att ha trä- och textilslöjd och idrott och hälsa även om schemaläggningen för dessa verksamheter inte är helt klara. Vanstaskolorna är i dagsläget förberedda och välkomnar Tallbackaskolans elever.

Årskurs ett och två på Lillbacka

Elever i klass ett och två kommer att ha skolverksamhet på Lillbacka där lärare för dessa klasser kommer att kunna samarbeta. De elever som hör till Segersäng kommer ha fritids där.

Lärare kommer att följa med sina respektive klasser.

Ambitionen är att eleverna ska evakueras före jul. Evakueringen är en tillfällig lösning till dess att moduler, en mer modern form av paviljonger, finns på plats.

Nyligen gjordes en fukt- och mögelutredning i den så kallade U-delen i Tallbackaskolans A-hus som påvisar förekomst av fukt och mögel i skiktet under golvmattan och fuktproblem i delar av ytterväggen.

Expertis på plats

På plats under mötet fanns Olle Widgren från AK-konsult som genomfört utredningen för att presentera resultaten och svara på frågor.

Nynäshamns kommun har mottagit signaler från personal på Tallbackaskolan om hälsoproblem på grund av inomhusmiljön, vilket föranlett en fukt- och mögelutredning. Vänligen se länkar till tidigare nyheter.

Med på mötet var också Kjell Andersson, läkare och specialist på yrkes- och miljömedicin för att svara på frågor om hälsoproblem relaterade till fukt- och mögelproblem i inomhusmiljö.

Närvarande var också personal från Tallbackaskolan och Vanstaskolan samt representanter från barn- och utbildningsförvaltningen och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för att svara på frågor.

Löpande information

Skolpersonal kommer att fortsätta samverka med personal från barn- och utbildningsförvaltningen och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kring evakueringsplanen. Information kommer att delges vårdnadshavare löpande.

Sidan kommer att uppdateras.

Text: Ida Norrström

Sidan granskad 2017-12-21
Sidansvarig: Fredrik Nordensson

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kommunstyrelsen@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ● JournummerOm webbplatsen ● RSS