Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
Sunnerbyskolan
Sunnerbyskolan

Kyrkskolan blir nytt nav för Sorundas förskoleklasser

Alla blivande förskoleklasselever, utom de som redan har erbjudits plats i Vika, kommer att börja på Kyrkskolan hösten 2016. Ingen förskoleklass startar på Fagerviks skola eller Sunnerbyskolan. Detta då behöriga lärare saknas och Nynäshamns kommun vill säkerställa att varje elev får en trygg och bra skolgång med fler kamrater i sin egen ålder och behöriga lärare.

– Vi har problem med att kunna rekrytera behöriga lärare till hela Nynäshamns kommun, men Sorunda är hårdast drabbad. Totalt saknar vi personal till fyra förskoleklasser och resultatet blir att vi inte kan ge bra förutsättningar för goda skolresultat. Om vi inte agerar riskerar vi att stå med en skola utan pedagoger. Förslaget känns tungt men nödvändigt och vår övertygelse är att det i slutändan blir bra, säger Patrik Isestad (S) ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Fler behöriga lärare behövs i hela landet

Enligt Skolverkets prognos från 2015 kommer det att saknas 70 000 behöriga lärare under de närmsta fem åren, något som nu konkret drabbar Sorunda rektorsområde. Inför hösten saknas idag åtta lärare, och utöver behöriga lärare till förskoleklasser behövs lärare i undervisning årskurs 1-5 samt i vissa ämneskombinationer i årskurs 6-9.

Nya förskoleklasser flyttar till Kyrkskolan

Den främsta anledningen till att Sorunda rektorsområde inte har lyckats rekrytera behöriga lärare till Fagervik och Sunnerby är lång restid och åldersblandade klasser, ett sätt att organisera som blir nödvändigt när det är för få elever i varje åldersgrupp. Som en följd av för få lärare sker ingen start av förskoleklasser i Fagervik och Sunnerby inför höstens terminsstart läsåret 2016/2017, istället flyttas eleverna till Kyrkskolan.

– Genom att förskoleklasserna flyttas till Kyrkskolan blir vi mer konkurrenskraftiga om behöriga lärare, då de kan erbjuda en bättre organisation och arbetsmiljö med mindre sårbarhet vid sjukdom, större samplaneringsmöjligheter och åldershomogena klasser. Detta lägger en god grund för bättre skolresultat, fortsätter Patrik Isestad (S).

Text: Jeanette Eliasson

Sidan granskad 2016-05-13
Sidansvarig: Leif Furstedt

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp