Kyrkskolan
Kyrkskolan

Arbetslag F-3

Arbetslaget består av en Förskoleklass och två åldersblandade klasser med årskurs 1-3. Våra klasser består av ca 25 elever. Vi anser det viktigt att se varje individ och få dem att känna sig trygga i skolan. För oss är det självklart att varje barn känner sig accepterad för den man är.

Vi är ett väl inarbetat arbetslag där den röda tråden från F-klass till åk 3 är ledstjärnan. Vi lägger stor vikt vid grundläggande kunskaper i svenska och matematik vilket visar sig i goda resultat i kommungemensamma tester. Eleverna har utökad timplan i matematik, våra elever har därför mer undervisning i det ämnet.

Vi tydliggör kursplanens mål så eleven känner sig delaktig och ansvarig för sitt eget lärande. Föräldrar görs delaktiga i veckobrev, Loggbok, mål i olika temaområden samt under och inför utvecklingssamtal.

Vi har valt att arbeta med teman i ämnena SO och NO. Det innebär att vi lagt upp arbetet i 3-års intervaller i dessa ämnen. Det en elev arbetat med som förskoleelev återkommer i åk 3 då man arbetar mer fördjupat med temat.

Arbetslaget strävar efter att elever från alla våra klasser blandas i dessa temaarbeten. Genom detta lär vuxna och barn känna varandra över klassgränserna. Vid flera tillfällen under läsåret har föräldrar möjlighet att få ta del av elevernas arbeten via uppträdanden, konserter, utställningar, tipsrundor mm. Dörrarna är alltid öppna för föräldrar som vill vara med under en skoldag. 

Genom att alla vi vuxna är goda förebilder visar vi vad som är rätt beteende. 

För att ge eleverna redskap att hantera konflikter och träna social kompetens arbetar vi regelbundet med metoder som tränar detta.

Vi anser det viktigt att barn får möjlighet att röra på sig under skoldagen förutom den schemalagda idrottsundervisningen. Detta kan t ex vara promenad på ca 1 km i skolans närmiljö, RÖRIS – pausjympa i klassrummet, utomhuslektion en fm per vecka i skogen. Vi ser en tydlig koppling till bättre fokusering på skolarbetet tack vare dessa fysiska aktiviteter. 

Traditioner är en viktig del i skolarbetet under året på Kyrkskolan. Våra barn medverkar i ett traditionellt Luciatåg, skolavslutningar i kyrkan, konserter vid Öppet Hus mm.  


Sidan granskad 2017-06-21
Sidansvarig: Leif Furstedt

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp