Grundskola

I Nynäshamn får du som vårdnadshavare lämna önskemål på var du vill att ditt barn ska börja förskoleklass eller årskurs ett i grundskolan.

Om du inte lämnar önskemål blir ditt barn grundplacerad. Grundplacering innebär att barnet får gå på en skola som ligger nära ert hem eller på en skola som är anpassad efter barnets särskilda behov.

Blankett för att lämna önskemål hittar du till höger på denna sida. Tänk på att blanketten inte gäller om du vill ansöka om plats på en friskola.

Förskoleklassen är frivillig

Ditt barn får gå i förskoleklass från och med det år han eller hon fyller sex år. Det kostar ingenting. Barnet går i förskoleklassen 15 timmar i veckan på samma skola där han eller hon sedan börjar årskurs ett.

Om ditt barn vill byta skola

Ditt barn kan byta skola. Då måste det finnas en plats på den andra skolan där barnet vill gå istället. Bytet sker oftast när nästa läsår startar.

Om ni ska flytta från Nynäshamn kan ditt barn få gå i samma klass som förut. Då måste det finnas en överenskommelse om bytet mellan Nynäshamns kommun och den nya hemkommunen.

Grundplacering

Vid grundplacering av elever gäller följande: Geografiskt område. Eleven bor i skolans upptagningsområde. Nynäshamns kommun knyter geografiska områden till skolor. På detta sätt garanterar Nynäshamns kommun alla barn och ungdomar en plats i den kommunala skolan.

Grundplaceringen följer eleven genom hela grundskolan om inte särskilda skäl föreligger. Det kan gälla förändringar i skolornas organisation, nedläggning av skola, elev som flyttar från kommunen eller rektors rätt att flytta elever till andra skolor för att garantera andra elevers trygghet.

Urvalskriterier för skolplacering

Barn- och utbildningsförvaltningen tillämpar följande ordning vid placering av elever i förskoleklassen och grundskolan. 1) De elever som har sin grundplacering på skolan. 2) Syskonförtur (syskon i någon av grundskolans årskurser 1 – 3). 3) Önskad skola i första hand. 4) Önskad skola i andra hand.

Vad säger skollagen (2010:800) 9 Kapitel 15 §

En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet.

Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om den önskade placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

Sidan granskad 2017-07-04
Sidansvarig: Ida Norrström

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp