Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
Sandskogen
Sandskogen

Välkommen till Sandskogens förskola

Sandskogens förskola ligger i södra Nynäshamn i området Sandhamn med närhet till skog, hav och strand. På vår härliga stora kuperade gård ges barnen tillfällen och möjlighet till lek, rörelse och spännande upplevelser.

På förskolan finns nu 76 barn som är åldersindelade på 4 avdelningar Fyren, Bojen, Pärlan och Snäckan. Förskolan bedriver en allsidig pedagogisk verksamhet med fokus på det kompetenta barnet.

På gården träffas samtliga barn, vilket gör att barnen dagligen träffar samtliga pedagoger. I våra lokaler inomhus ligger avdelningarna i anslutning till varandra, där de yngre barnen kan bekanta sig med sina blivande pedagoger dagligen.

Pedagogernas gemensamma förhållningssätt kännetecknas av att möta varje individ med respekt och öka barnens medvetenhet om sin förmåga samt att synliggöra gemensamma värden och normer.

  • Skolinspektionens tillsyn i kommunen klar
    Skolinspektionens tillsyn av skolorna i Nynäshamns kommun är klar. ”Att vi är på rätt väg går som en röd tråd genom Skolinspektionens rapport,” säger Ilana Hart, tillförordnad chef för barn- och utbildningsförvaltningen.
  • Tävling: hur ska mindre mat slängas?
    Barn- och utbildningsnämndens ordförande Johan Augustsson (S) har utlyst en tävling i kommunens förskolor och skolor kring hur mindre mat ska slängas. Den klass eller förskolegrupp som kommer med det bästa förslaget bjuder Johan på fruktsallad och glass.
  • Ny ledningsorganisation i Sorunda förskoleområde
    Sorunda förskoleområde får två förskolechefer där en har ansvar för verksamheten vid Vika förskola och Sunnerby förskola och den andra har ansvaret för Fagerviks förskola och den pedagogiska omsorgen i Sorunda.

E-tjänster och blanketter

För det som rör förskola och skola

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp