Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
2016-10-25

Pilotprojekt för kemikaliefri städning på Midgårds förskola

Kommunens lokalvård startar ett pilotprojekt för att testa kemikaliefri städning. Först ut är Midgårds förskola. Om resultatet blir positivt införs metoden på alla förskolor.           

Pilotprojekt på Midgårds förskola

Under oktober 2016 startar kommunens lokalvård ett pilotprojekt på Midgårds förskola för att undersöka om det går att ersätta allrengöringsmedel med mikrofiberdukar och ultrarent vatten. Projektet genomförs av kommunens lokalvård i samarbete med förskolepersonalen.

Målet med projektet är:

  • Att minska mängden kemikalier som förskolebarnen utsätts för i kommunens lokaler.
  • Att lokalvårdens personal ska få en minskad belastning av kemikalier under arbetstid.
  • Att minska mängden kemikalier som används inom lokalvården i kommunen.

Projektet är en del i kommunens arbete med att förskolorna ska vara kemikaliesmarta och giftfria.

Ny städmetod med mikrofiber och ultrarent vatten

Städmetoden som ska användas under projektets gång innebär att lokalvårdaren använder mikrofiberdukar, mikrofibermoppar och ultrarent vatten för städningen på förskolan. Även personalen på förskolan använder den kemikaliefria städmetoden. Den nya städmetoden ska inte kräva mer arbete än den vanliga metoden som använder kemikalier.

Mätningar av renhet utförs under projektets gång

-På Midgårds förskola utför vi först två kontrollmätningar före och efter städning med kemikalier innan vi byter städmetod. När vi infört den nya städmetoden planerar vi att utföra kontrollmätningar en gång i månaden under tiden som projektet pågår, säger Anette Pettersson, servicechef på Nynäshamns kommun. Mätningarna kontrollerar mängden av ATP (adenosintrifosfat) som finns på ytorna. ATP bildas i alla typer av levande celler och en låg förekomst av ATP innebär i regel också en låg förekomst av bakterier. Mätningarna utförs av en extern konsult.

-Vi planerar även att utföra jämförande mätningar med så kallade agarplattor, där det går att se det totala antalet mikroorganismer i prov tagna på olika platser i förskolan, vilket ger en indikation om renligheten. Vi undersöker dock inte vilka typer av mikroorganismer som finns, bara mängden, säger Anette Pettersson.

Utvärdering i slutet av projektet

När provperioden på sex månader är över gör lokalvården en utvärdering av både mätresultat och arbetssätt. Är resultatet av mätningarna att man har behållit samma renhetsgrad eller ökat den med den nya städmetoden planerar lokalvården att införa metoden även på andra förskolor.

Om resultatet istället visar på en sämre renhetsgrad än innan då återgår lokalvården till den tidigare städmetoden med kemikalier.

Liknande projekt har genomförts i Håbo kommun

I Håbo kommun har man genomfört ett liknande projekt på Råbydals förskola. Där visade resultat från mätningar före och efter städning att ytorna blev renare med den kemikaliefria metoden. Du kan läsa mer om Håbo kommuns projekt under rubriken Länkar.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2016-10-25
Sidansvarig: Therese Edenborg

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp