Breddal
Breddal

Om Breddal

Breddals förskola finns det tre stycken åldersindelade avdelningar. Nalle puh, Nasse och Ior. Vi har en stor och en liten matsal.


Vi är måna om att ha en utvecklande miljö både inne och ute på förskolan och dessa miljöer är under ständig utveckling.


Innemiljön:

Vår innemiljö genomsyras av utforskande material som är könsneutralt och åldersrelaterat.

Material som är ostrukturerat ser man såväl inne som ute.

Det ostrukturerade materialet, såsom återvinningsmaterial, byggklossar, trä, sand, konstnärsmaterial, lera och så vidare, erbjuder större möjligheter att utforska och att använda det mångsidigt i motsats till det strukturerade materialet, som till exempel föreställande, färdiga leksaker (bilar, dockor, plastdjur). Det strukturerade materialet har barnen ofta också tillgång till i hemmet. För att främja barns kreativitet har det ostrukturerade materialet  en central roll i förskolorna. Innemiljön förändras ständigt utifrån barnens behov och intressen.
Vi är också måna om att innemiljön ska bestå av flera mindre "mötesplatser" där barnen kan samspela.

Utemiljö:

Läs mer om vår utemiljö under fliken "Förskolegården" , där finns både information och ett bildspel.

Vi vill att barnen ska få naturupplevelser och ökad kunskap om ekologi, kretslopp, växter och djur. Vi tycker också att artkunskap är viktigt. Därför går barn i alla åldrar regelbundet till skogen.

Läs gärna förskolans artikel från Bladet, naturskoleföreningens tidning.

" Vatten som pedagogisk resurs"PDF

"Vatten del 2"PDF


Projekt:

Just nu är vi inne i ett projekt som vi kallar för "Hållbar framtid och tecknande" Det är ett brett projekt och var det leder är det barnens intressen som styr. Projektet är synligt genom hela förskolan, från de yngsta till de äldsta barnen.

Att arbeta med projekt stärker barnens fantasi, samarbete, motorik, tankeutveckling, skrivutveckling och att barnen får en ökad förståelse för det livslånga lärandet.

Vi knyter an projektet mot våra "Grön Flaggmål" (just nu närmiljö)

Sidan granskad 2017-09-28
Sidansvarig: Ann-Charlotte Bergelin

Nynäshamns kommun 

Stadshusplatsen 1

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp