Backlura
Backlura

Föräldrar

Planeringsdagar

4 gånger/ läsår är förskolan stängd för planeringsdagar.

Nästa planeringsdag: 22 Januari 2018
Då är förskolan stängd


Information angående barnens vistelsetid:

"Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet" har kommit ut nu på våren 2014

-Barnens schema ska läggas in på Dexter

Vi vill med detta ge alla föräldrar kännedom om gällande regler så att vi i fortsättningsvis ska kunna hålla samma goda kvalité som tidigare.

 Följ oss gärna på Instagram: backluraforskola


Informationsbrev


Varje avdelning skickar hem minst två informationsbrev per termin till er föräldrar. Där kan ni läsa det senaste som gäller för erat barns avdelning.
 Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkringen är tecknad hos Europeiska och gäller för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Nynäshamns kommuns verksamhetsområde. Se försäkringsbrev och villkor under länkar.
En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring som kommunen tecknat gäller inte för sjukdom.Åtgärder vid skada
Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
Spara alla kvitton.
Behov av taxi till och från skolan på grund av olycksfallet skall vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget skall framgå under vilken tid taxi beviljats.
Innan taxiresorna till och från skolan beställs skall Europeiska kontaktas för bekräftelse. Efter bekräftelse från Europeiska kan beställning av taxiresor göras.Skadeanmälan Tfn 0770-456 912, fax 0765-314 520Skadeanmälan kan göras via göras direkt via försäkringsbolaget Europeiskas:
webbformulär eller via skadeblankett, Klicka på länk olycksfall i högerspalt.


Text

Sidan granskad 2017-10-10
Sidansvarig: Marie-Louise Larsson

Nynäshamns kommun 

Stadshusplatsen 1

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp