Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
Backlura
Backlura

Dokument

Läroplan

I Förskolans Läroplan står det att läsa:
Förskolan vilar på demokratins grund. Därför skall dess verksamhet utformas i överensstämmelse med grundläggande värderingar

Pedagogens roll:
Pedagogerna på förskolan är förebilder för barnen och har ett professionellt förhållningssätt utifrån de styrdokument som styr verksamheten. Vi är nyfikna, lyhörda, medforskande, positiva pedagoger som bemöter alla på förskolan med respekt.

Värdegrund

Det kompetenta barnet:
Vi uppmärksammar det kompetenta barnet genom att:
Vi har ett tillåtande klimat på förskolan där barnen uppmuntras till nya utmaningar i en positiv och utmanade miljö, där alla barn får möjlighet att utvecklas efter egna förutsättningar och intressen.

Demokrati:
Alla barn på förskolan ska känna att de är med och påverkar, och att deras åsikt är värdefull. Genom barnråd ges barnen möjlighet att påverka och vara delaktiga. Vi skapar under dagen flera tillfällen för barnen att mötas i olika grupper där vi lyssnar på barnen och utgår från deras intressen i utformningen av verksamheten.

Genus:
Vår förskola ska motverka traditionella könsmönster och könsroller genom att:
Vi förutsätter aldrig att barn är på ett visst sätt.
Vi ser och uppmuntrar alla barn lika mycket.
Vi bekräftar ex. kläder genom neutrala ord som ex. varm
Vi varierar han och hon i sånger.
Vi ser till att litteratur innehåller både manliga som kvinnliga huvudroller och litteratur som beskriver människor på ett mångsidigt sätt och inte som stereotyper.

Bemötande:
Vi bemöter alla barn med respekt och hänsyn genom att:
Lyssna och låta alla komma till tals.
Vi bemöter varandra med en hälsning och tilltala med namn.
Vi respekterar varandras åsikter, idéer och tankar.

Olikhet:
På förskolan uppmuntrar vi olikhet och ser det som en tillgång genom att:
Vi lyssnar och respekterar varandras åsikter och utformar verksamheten efter barnens olika behov genom den pedagogiska dokumentationen.


Text

Sidan granskad 2017-11-02
Sidansvarig: Marie-Louise Larsson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp