2017-07-12

Skolinspektionen går vidare till Förvaltningsrätten

Efter Skolinspektionens granskning av skolverksamheten 2015 har Skolinspektionen nu gått vidare till Förvaltningsrätten för att få vite utdömt.

Skolinspektionen granskade kommunens skolverksamhet 2015 och
har nu enligt standardförfarande gått vidare till Förvaltningsrätten för att få vite utdömt. Ansökan gäller utdömande av vite för de åtgärder inspektionen anser att kommunen ännu inte genomfört på ett tillfredställande sätt, det systematiska kvalitetsarbetet och studiehandledning på modersmål.

Planerade åtgärder

På bägge områdena har kommunen presenterat en tidsplan för
Skolinspektionen när åtgärderna kommer att vara genomförda, det vill säga hösten 2017.

– Vi har ännu inte fullt ut implementerat resultaten från det systematiska kvalitetsarbetet och det är vad Skolinspektionen saknar. Vi är på god väg och det skriver också Skolinspektionen i sina beslut som kom i juni, säger Ilana Hart, tillförordnad chef för barn- och utbildningsförvaltningen.

Skolinspektionen saknar en behovsinventering av studiehandledning på modersmål där kommunen ska säkerställa sin uppsökande verksamhet.

Genomgripande förändringar

Efter granskningen 2015 har kommunen infört ett mer eller
mindre komplett systematiskt kvalitetsarbete i alla verksamheter från förskola till vuxenutbildning, infört ett nytt resursfördelningssystem för verksamheterna och infört en likvärdig elevhälsa på samtliga enheter.

Kommunen har infört flexibel och individualiserad utbildning inom vuxenutbildningen, infört nya rutiner för rapportering av kränkningar och infört erbjudande av förskoleplats enligt författningarna.

Genomgripande förändringar har också gjorts för att stärka
likvärdigheten i kommunen, som till exempel nya rektorsområden och skolor har omorganiserats.

– Just nu söker vi kontakt med Förvaltningsrätten och vi söker även Skolinspektionen om förfarandet, säger Ilana Hart.

Text: Ida Norrström

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2017-07-18
Sidansvarig: Fredrik Nordensson

Nynäshamns kommun 

Stadshusplatsen 1

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp