2017-05-10

Gymnasieelever skriver följetong om Östersjön

I samarbete med stiftelsen Baltic Sea 2020 skriver elever vid naturvetenskapliga programmet på Nynäshamns gymnasium en serie debattartiklar om Östersjön och hållbara havsmiljöer.

Tio debattinlägg publiceras kontinuerligt på stiftelsens webbplats under tio veckor och startade i april.

Hållbar utveckling i fokus

En av eleverna, Andreas Avendaño Lillkvist, inleder sin debattartikel så här:

”Havet. Det är i dag vida känt att vi har förorenat och förgiftat det och kanske värst av allt: fiskat slut på många av dess fiskebestånd. Sedan 50-talet då man började investera i och effektivisera fiskeflottor världen över så har det kommersiella fiskebestånden minskat med 90 procent.”

Eleverna på naturvetenskapsprogrammet har sedan i höstas arbetat med frågor om hållbar utveckling och som en del i skolarbetet har de fått skriva debattartiklar på temat hav.

Syftet med uppgiften var att få debattartiklarna publicerade i ett diskussionsforum för hållbarhetsfrågor.

Uppmärksammade artiklar

– Artikelserien berör en viktig aspekt av vår skärgårdsmiljö som vi bor i och ger inblick i vad som händer under havsytan. Artiklarna är ett lyckat initiativ från en av våra lärare, Isabella Hammarström, och artiklarna har uppmärksammats av både tidningen Skärgården och Nynäshamns Posten, vilket vi naturligtvis är mycket glada för, säger Peter Lilliu, rektor för Nynäshamns gymnasium.

Stiftelsen Baltic Sea 2020 arbetar för att förbättra miljön i Östersjön, bland annat genom att sprida kunskap och information till beslutsfattare, myndigheter, skolor och privatpersoner.

Text: Ida Norrström

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2017-05-19
Sidansvarig: Fredrik Nordensson

Nynäshamns kommun 

Stadshusplatsen 1

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp