2017-02-17

Två skolor föreslås i Sorunda: Sunnerbyskolan och Kyrkskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår i en utredning till barn- och utbildningsnämnden att skolorganisationen i Sorunda rektorsområde förläggs till Sunnerbyskolan och Kyrkskolan.

I ett underlag till beslut för kommunpolitikerna i barn- och utbildningsnämnden föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att elever flyttas från Vika skola och Fagerviks skola till Sunnerbyskolan och Kyrkskolan inför höstterminen 2017 för att skapa en välfungerande skola.

För en likvärdig skola

– Vi har nu ett väl genomarbetat underlag med konkreta förslag på ett antal åtgärder som är nödvändiga för att arbeta vidare med kommunens utvecklingsarbete för att skapa de bästa förutsättningarna för en likvärdig och välfungerande skola i Sorunda och ytterst i hela Nynäshamn, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Johan Augustsson (S).

Situationen i Sorunda rektorsområde har under hösten 2016 varit ansträngd för både elever och personal. Svårigheter att rekrytera lärare och hög arbetsbelastning har gjort frågan om en fungerande organisation angelägen att lösa.

Förvaltningen har därför gjort en genomlysning av situationen i rektorsområdet och även lagt fram förslag på hur man fortsatt bör arbeta för att skapa en välfungerande skolorganisation i linje med det uppdrag kommunen har som huvudman och som lever upp till de krav som Skolinspektionen framhåller i sitt tidigare beslut.

Bättre arbetsmiljö

Två skolor i rektorsområdet i stället för fyra skulle skapa bättre arbetsmiljö för personal och elever, enligt förslaget.

– En viktig del i det förberedande arbetet har också varit de medborgardialoger som genomfördes under hösten 2016 där berörda föräldrar i Sorunda fick möjligheten att lyfta fram synpunkter till förvaltningsledningen och ställa kritiska frågor. Sammantaget uppfattade vi det som att det finns en stor förståelse för att en förändring är nödvändig, säger Johan Augustsson.

Utredningen föreslår också att en matsal byggs vid Sunnerbyskolan. Kommunen har även mottagit förslag om vad Vika och Fagerviks skola skulle kunna användas till i stället för skolverksamhet och arbetar med att se över förslagen.

Förslaget kommer att presenteras på barn- och utbildningsnämndens nästa möte den 23 februari 2017.

Text: Ida Norrström

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2017-06-22
Sidansvarig: Fredrik Nordensson

Nynäshamns kommun 

Stadshusplatsen 1

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp