2016-10-07

Fördjupad medborgardialog om skolan i Sorunda

Den tredje medborgardialogen av om skolans utveckling i Sorunda ägde rum onsdagskvällen den 19 oktober i Sunnerbyhallen där temat var att diskutera olika lösningsförslag att lägga fram till barn- och utbildningsnämndens möte i december.

Under mötet framkom även önskemål om ett fjärde möte med anledning av de politiska beslut som kommer att fattas om skolans utveckling i Sorunda. Önskemålet är under bearbetning i barn- och utbildningsförvaltningen.

Anteckningar från möte tre

För att ladda ner anteckningarna krävs Adobe Reader:

Medborgardialog 19 oktober 2016PDF

Medborgardialog två, 11 oktober

Kvällen leddes av Maria Eliasson och Pia Villför Larsson från Facilitatorhuset. Närvarande var också Tommy Fabricius, förvaltningschef för barn- och utbildning, och Patrik Isestad (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden som kommenterar kvällen på följande sätt:

"Syftet är att stärka den demokratiska processen och utforma Sorundas bästa skola; att medborgare i Sorunda ges chansen att påverka skolans utveckling. Det är det grundläggande syftet och jag ser med spänning fram emot nästa medborgardialog den 19 oktober klockan 19.00 i Sunnerbyhallen."

Anteckningar från möte två

Deltagarna blev inledningsvis indelade i grupper och diskuterade hur Sorundas bästa skola skulle kunna skapas.

Läs dokumentationen från medborgardialogen här (kräver Adobe Reader):

Medborgardialog 10 oktober 2016PDF

Cirka 40 personer har hittills deltagit i medborgardialogerna om skolans utveckling i Sorunda som arrangeras av Nynäshamns kommun.

Med på mötet var även avdelningscheferna Ilana Hart
(Skola) och Kerstin Zettergren (Stöd och resurs), samt rektor från Sorunda, Maria Böök.

Medborgardialog ett, 6 oktober

Den första medborgardialogen om skolan i Sorunda ägde rum 6 oktober och syftade till att låta medborgarna ge sin bild av läget i Sorunda och ge uttryck för vad de anser behöver förbättras.

Bland annat framkom önskemål om en levande landsbygd, en långsiktig strategi för skolans utveckling och ökad trivsel för lärare.

Inga besparingskrav på skolorna i Sorunda

På plats den 6 oktober fanns Tommy Fabricius, chef för barn- och utbildningsförvaltningen, för att svara på frågor, liksom Patrik Isestad (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Tommy Fabricius fick bland annat frågan om det finns besparingskrav på skolorna i Sorunda.

"Nej, självklart måste alla skolor hålla sig inom tilldelad ekonomi, men något besparingsmotiv finns inte i detta fall", svarade Tommy.

Med på mötet var också avdelningscheferna Ilana Hart
(Skola), Pia Widholm (Förskola) och Kerstin Zettergren (Stöd och resurs), samt rektor från Sorunda, Maria Böök.

Anteckningar från möte ett

Läs dokumentationen från medborgardialogen här (kräver Adobe Reader):

Medborgardialog 6 oktober 2016PDF

Sidan kommer att uppdateras kontinuerligt.

Text & foto: Ida Norrström 

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2017-09-21
Sidansvarig: Fredrik Nordensson

Om

Viss information sparas om ditt besök när du besöker den här webbplatsen.

» Läs mer om cookies (kakor)

Nynäshamns kommun 

Stadshusplatsen 1

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp