2016-07-13

Något bättre slutbetyg i årskurs 9

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt slutbetygen i årskurs 9 i kommunens grundskolor för läsåret 2015/2016. Beräkningarna visar att resultaten har förbättrats något i jämförelse med föregående år. Den tydligaste uppgången gäller andelen elever som har uppnått behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan.

232 elever avslutade grundskolan och erhöll ett slutbetyg vårterminen 2016. 78,4 % av eleverna klarade kunskapskraven för minst betyget E i alla ämnen. Det är en uppgång med en dryg procentenhet i jämförelse med föregående år. Även det genomsnittliga meritvärdet ökade med ett par poäng till 224,7.

Andelen behöriga elever ökar

Ett mycket centralt mått i grundskolan avser andelen elever som blir behöriga till ett yrkesprogram i gymnasieskolan, vilket i praktiken är detsamma som andelen behöriga till yrkesförberedande och högskoleförberedande program sammantaget. Här visar årets resultat en relativt stor ökning och 87,5 % av eleverna erhöll denna lägsta behörighet till ett nationellt program gymnasieskolan. Motsvarande resultat föregående år var 84 %.

Det finns än så länge ingen jämförande statistik för riket. I slutet av september 2016 redovisar Skolverket nationell statistik för slutbetygen i årskurs 9.

— Att få fler elever att fullfölja sina studier, uppnå skolans kunskapsmål och få ett arbete är några av de viktigaste områdena för att Nynäshamns kommun ska bli en socialt hållbar plats att leva på. Därför är det glädjande att kunskapsnivån ökar, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande
Patrik Isestad (S)


Text: Jeanette Eliasson

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2017-06-22
Sidansvarig: Samantha Nur

Om

Viss information sparas om ditt besök när du besöker den här webbplatsen.

» Läs mer om cookies (kakor)

Nynäshamns kommun 

Stadshusplatsen 1

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp