2016-03-18

Delar av Vanstaskolans skolgård är byggarbetsplats

Delar av Vanstaskolans skolgård hägnas in för att byggas om och utrustas med nya redskap för lek och motion. De inhägnade delarna är klassade som byggarbetsplats och obehöriga får inte vistas där.

Nynäshamns kommun vädjar till vårdnadshavare att inte låta sina barn leka innanför inhägnaderna. Kommun tar inget ansvar för eventuella olycksfall till följd av att någon olovligt beträder byggarbetsplatsen.

De återstående arbetena som asfaltering, linjemålning, anläggning av konstgräs, planteringsytor och plattläggning kommer att återupptas så snart tjälen gått ur marken. Vår förhoppning är att återuppta arbetet i mitten av april.

Sveriges television har under vintern spelat in TV-serien "Gympaläraren" på skolan och ombyggnationen är en del av det projektet. 

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2016-03-22
Sidansvarig: Anna Whitcombe

Om

Viss information sparas om ditt besök när du besöker den här webbplatsen.

» Läs mer om cookies (kakor)

Nynäshamns kommun 

Stadshusplatsen 1

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp