VA-taxan 2017

Kommunfullmäktige antog Taxa för Nynäshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning den 18 november 2015.

VA-avdelningens verksamhet finansieras helt via avgifter. Taxan för vatten och avlopp består av grundavgift, lägenhetsavgift och en rörlig förbrukningsavgift per m³.

Brukningsavgifter VA från och med 2014-07-01
GrundavgiftKostnad inklusive moms
Grundavgift vatten1124 kronor
Fast grundavgift / år 
Grundavgift spillvatten1124 kronor
Grundavgift dagvatten från281 kronor
gator och allmänna platser 
Grundavgift dagvatten281 kronor
från fastighet 
Total grundavgift2810 kronor
  
Lägenhetsavgift / år 
Lägenhetsavgift vatten1374 kronor
Lägenhetsavgift spillvatten1374 kronor
Lägenhetsavgift dagvatten från 
gator och allmänna platser343,50 kronor
Lägenhetsavgift dagvatten 
från fastighet343,50 kronor
Total lägenhetsavgift3435 kronor
  
Rörlig brukningsavgift / m³ 
Vatten7,14 kronor
Avlopp10,70 kronor
Total avgift per m³17,84 kronor

I VA-taxan ingår produktion och leverans av dricksvatten, avledning och rening av spillavloppsvatten och avledning av dagvattenavlopp.

Anläggningsavgifter VA för bostadsfastighet från och med 2016-01-01
 Kostnad inklusive moms
Avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för Vatten, Spillvatten och Dagvatten fastighet54 990 kronor
Avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för Vatten, Spillvatten och Dagvatten fastighet64 150 kronor
Avgift per m² tomtyta69 kronor
Avgift per lägenhet43 310 kronor
Sidan granskad 2017-10-03
Sidansvarig: Christian Tönnes

Nynäshamns kommun 

Stadshusplatsen 1

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp