Landfjärden

Landfjärden kommer anslutas till kommunalt vatten och avlopp enligt VA-planen. Ett utvecklingsprogram startas innan sommaren 2016 och en ny detaljplan under 2017. Området beräknas kunna anslutas till kommunalt vatten och avlopp 2021.

Landfjärdens VA-situation har diskuterats länge och området är utpekat som utvecklingsområde i kommunens översiktsplan. Området kommer troligtvis förändras i och med VA-utbyggnaden till att bli ett område med permanentboende.

Aktuellt om Landfjärden

Arbetet för att ansluta Landfjärden till kommunalt vatten och avlopp har nu startats. Först kommer ett utvecklingsprogram tas fram. Programmet görs under 2016 och kommer vara vägledande för kommande detaljplan och visa hur området kan utvecklas på sikt. Både programmet och detaljplanen kommer göras i dialog med de boende. Detaljplanen förväntas pågå mellan 2017 och 2018, sen kommer VA-utbyggnaden cirka 2019-2021 då VA-ledningar anläggs fram till 0,5 meter utanför varje tomt.


Den 26 november hölls ett informationsmöte om program, detaljplan och VA-utbyggnad. Du hittar presentationen under Dokument.

Läs mer om Landfjärden i Program för Landfjärden under Länkar.

Karta över Landfjärden
Sidan granskad 2017-06-26
Sidansvarig: Christian Tönnes

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp