Vatten- och avloppsledningsnät

Ledningsnätet består av 19 mil vattenledningar, 17 mil avloppsledningar och 10 mil dagvattenledningar.

Kommunala vatten- och avloppsledningar

Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i nio områden:

  • Nynäshamn
  • Ösmo
  • Sorunda
  • Grödby
  • Marsta
  • Älby
  • Ristomta
  • Lidatorp
  • Segersäng

Det förekommer även anslutningar av fastigheter utanför verksamhetsområden. I dessa fall skrivs separata avtal med respektive fastighetsägare.
Översiktskarta.

Överföringsledningar

Vi har överföringsledningar för vatten mellan Nynäshamn och Ösmo och mellan Sorunda och Marsta. Det finns också överföringsledningar för avlopp mellan Ösmo och Nynäshamn och mellan Ristomta och Sorunda. Under 2003 byggdes överföringsledningar för vatten och avlopp mellan Ösmo och Segersäng och 2006 mellan Grödby och Sorunda.

Skötsel och drift

Gatu- och anläggningsenheten sköter drift och underhåll av VA-ledningsnätet.

VA-ledningar under järnvägen, Ösmo

Förekommande material i avlopps- och dagvattenledningar är betong och en del plastledningar. I vattenledningar förekommer stål, gjutjärn, segjärn, PVC, PEH och eternit. Foto: Lars Nilsson

Sidan granskad 2017-11-07
Sidansvarig: Christian Tönnes

Nynäshamns kommun 

Stadshusplatsen 1

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp