Dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och är av statens livsmedelsverk klassat som ett livsmedel. Därför ställs det höga krav på kvalitén.

Kranvatten

Råvaran till dricksvatten kallas råvatten. Det kan vara ytvatten eller grundvatten. Råvattnet innehåller en rad olika ämnen. En del av dem är nyttiga, medan andra är oönskade. Vattnets kvalitet beror mycket på råvattnet men även på kommunens ledningsnät och hur vattnet behandlas och förädlas i vattenverken.

Nynäshamn och Ösmo tätort, Segersäng by, Lidatorp samt Älby industriområde får numera sin vattenförsörjning från Norsborgs vattenverk som tar råvattnet från Mälaren.

De områden i Nynäshamns kommun som idag får sitt vatten från vattentäkten Gorran i Sorunda, till exempel Stora Vika, Ristomta, Sunnerby och Grödby, kommer även fortsättningsvis få sitt vatten därifrån.

Vanliga frågor och svar

Hårt eller mjukt vatten?

Hur hårt ett vatten är beror på innehållet av kalcium och magnesium. Ju mer kalcium och magnesium desto hårdare är vattnet. Hårdheten anges i tyska grader, och om värdet är över 10 räknas vattnet som hårt.

Både kalcium och magnesium är viktiga mineraler som kroppen behöver. Från ett mjukt vatten får vi i oss cirka tre procent av dagsbehovet.

Vattnet i Nynäshamn och Ösmo tätort är mjukt med omkring 4 tyska grader.

Sunnerby vattenverk

Sunnerby, Marsta, Ristomta och Grödby pH 8,1 - 8,3 Hårdhet 5,9 - 6,8°dH, Medelhårt vatten

Förklaring: °dH (tyska hårdhetsgrader), Ca+Mg (mg/l)
< 5°dH = mjukt vatten 15-35 mg/l
5 - 10°dH = medelhårt vatten 36-70 mg/l
> 10°dH = hårt vatten, 71-150 mg/l

Svaret är uppdaterat 2015-01-15

Dricka destillerat vatten?

Kroppen behöver mineraler och salter av olika slag som inte finns i destillerat vatten. Dricker man bara destillerat vatten kan i värsta fall kroppens saltbalans rubbas. I dricksvatten finns en mängd ämnen som är nyttiga för människan som till exempel kalcium, järn, magnesium och vätekarbonat.

Svaret är uppdaterat 2015-01-15

Finns det nackdelar med hårt vatten?

Vid uppvärmning av hårt vatten fälls kalcium ut som kalciumkarbonat, så kallad pannsten. Det ser man som beläggningar i till exempel kastruller, kaffebryggare och varmvattenberedare. En annan nackdel med hårt vatten är att tvättmedelsförbrukningen ökar.

Svaret är uppdaterat 2015-01-15

Vad gör jag om vattnet luktar och smakar konstigt?

Kontakta VA-avdelningen eller Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

  • Nynäshamns kommun 08-520 680 00 (växel)
  • VA-avdelningen 08-520 682 72
  • Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 08-606 93 00 (växel)
  • Jourtelefon 08-520 117 45

Dricksvatten är ett av de mest kontrollerade av våra livsmedel. Om fel på dricksvatten upptäcks som kan medföra hälsorisker, meddelas konsumenterna omedelbart om detta. Vad som hänt och vad man bör göra, meddelas bland annat via lokalradion.

Svaret är uppdaterat 2015-01-15

Varför är vattnet missfärgat?

De vanligaste orsakerna till missfärgat vatten är förekomsten av järn och mangan. Både järn och mangan finns naturligt i lös form i grundvatten och saknar då färg. När de förenar sig med syre bildas fällningar i ledningsnätet. Järnfällnigen är brun och manganfällningen är svart. Både järn och mangan är livsnödvändiga ämnen men kan missfärga vatten och sanitetsporslin och även ge fläckar på tvätt.

För mycket järn i dricksvattnet kan bero på felaktig behandling eller på ledningar som rostar. Kommer det missfärgat vatten ur kranen så hjälper det nästan alltid att spola kraftigt några minuter.

Svaret är uppdaterat 2015-01-15

Varför kloreras vattnet?

Om råvattnet innehåller för mycket bakterier måste det desinfekteras, det vill säga renas från smittoämnen. Istället för klor kan man använda ultraviolett ljus eller ozon. Dessa medel har dock ingen kvarstående effekt ute i ledningsnätet. När det finns risk att bakterier kan växa och föröka sig i nätet måste det utgående vattnet från vattenverket desinfekteras med klor eller kloramin. Det finns inga belägg för att klor i låga doser skulle kunna påverka hälsan.

Svaret är uppdaterat 2015-01-15

Är dricksvattnet fritt från bakterier?

Nej. Dricksvattnet är inte sterilt, det vill säga helt bakteriefritt. Överallt i vår miljö finns mikroorganismer och utan dem skulle vi inte överleva. När dricksvattnet behandlas i vattenverket avskiljs ohälsosamma mikroorganismer. Dricksvattenmiljön är oftast kall och näringsfattig vilket medför att de flesta mikroorganismer inte trivs eller förökar sig i dricksvattnet. En liten mängd mikroorganismer är naturligt.

Svaret är uppdaterat 2015-01-15

Vad är det för beläggning i min mugg?

Vita beläggningar i muggen eller i diskhon orsakas av utfällningar av kalcium. Kalcium finns naturligt i lös form i dricksvatten. När vattnet avdunstar från ytor sker en utfällning av löst kalcium i form av vita beläggningar. Hur mycket som fälls ut beror på vattnets hårdhet. Beläggningarna kan dock enkelt tas bort med hjälp av en svag syra, till exempel citronsyra.

Svaret är uppdaterat 2015-01-15

Koka vatten i en aluminiumkastrull?

Det är inte ohälsosamt att koka vatten i en aluminiumkastrull. Vattnet löser inte ut aluminium från kastrullen. Däremot ska man inte koka sura livsmedel, till exempel rabarber i en kastrull av aluminium.

Svaret är uppdaterat 2015-01-15

Vatten i kran eller flaska?

För kranvatten gäller i vissa fall strängare gränsvärden för både bakterier och salthalt, eftersom det levereras till så många människor. Flaskvatten kan dock innehålla höga salthalter, till exempel natrium- och fluoridjoner, och bör därför inte ges till små barn. Det är också stor prisskillnad på de två typerna av dricksvatten. En liter vatten på flaska kostar cirka 15 kronor. Kranvattnet kostar 25 kronor för 1000 liter och då får man det levererat direkt i kranen dygnet runt, borttransporterat och renat vid avloppsreningsverket.

Svaret är uppdaterat 2015-01-15
Sidan granskad 2017-11-07
Sidansvarig: Christian Tönnes

Nynäshamns kommun 

Stadshusplatsen 1

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp