Kalvö industriområde

Detaljplan för Nynäshamn 2:154 med flera.

Detaljplanens syfte är att ge förutsättningar för utveckling av Kalvö industriområde genom att möjliggöra nya industri- och verksamhetstomter. Inom planområdet kommer finnas möjlighet att etablera industri, skrymmande handel, verksamheter och drivmedelsförsäljning. Utökningen kommer ske delvis inom befintligt industriområde och delvis på oexploaterade ytor i anslutning till industriområdet. Placering av nya byggrätter och vägar ska anpassas efter topografi och naturkvaliteteter i området.

Aktuellt med planen

Just nu befinner sig detaljplanen i ett tidigt skede i planprocessen, innan det formella samrådsskedet. När planen sedan befinner sig i samrådsskedet kommer planhandlingarna att presenteras och det finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 

Ortofoto med plangräns över Kalvö industrområde
Sidan granskad 2017-08-11
Sidansvarig: Lena Wallin

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp