Humlan 9

Detaljplan för Humlan 9 och del av Nynäshamn 2:1. Fyra flerbostadshus planeras vid Gröndalsviken station

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att utveckla stationsområdet Gröndalsviken station och skapa förutsättningar för ny bostadsbebyggelse med cirka 70 lägenheter i 4-6 våningar med möjlighet för centrumändamål i bottenplan. Fastighetens
användning ändras från biluppställningsändamål till bostäder.

Detaljplanen möjliggör utbyggnad av cykelbana på Idunvägens västra sida. Detaljplanen syftar också till att ändra användningen för pendelparkeringen söder om planområdet från park till parkeringsplats. Att förädla området med bostäder ger möjlighet för inflyttning och fler nynäshamnsbor att bo kvar men stärker också underlaget för kollektivtrafik och service.

Att skapa bostäder i kollektivtrafiknära lägen kan också leda till att behovet av resor med bil minskar.

Aktuellt med planen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 15 juni 2017 godkänt förslaget till detaljplan för Humlan 9 och del av Nynäshamn. Planen beräknas antas i september 2017.

Kartor med planområdets placering
Sidan granskad 2017-06-29
Sidansvarig: Lena Wallin

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp