Program för Segersäng

Arbete pågår med att ta fram ett program som utreder och redovisar möjlighet för framtida utveckling av Segersäng tätort. Parallellt med detta pågår även en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) som utreder trafiksäkerhetsåtgärder för Segersängsvägen under ledning av Trafikverket. Åtgärdsvalsstudien beräknas vara avslutad i oktober 2017.

Syftet med programmet är att utreda möjligheten att förtäta Segersäng och beskriva vilka förutsättningar och begränsningar som finns för den framtida utvecklingen vad gäller exempelvis utbyggnad av lokal service såsom exempelvis grundskola. Programmet kommer att vara vägledande för kommande detaljplaner och redovisa hur området kan utvecklas på lång sikt.

Samråd för Program Segersäng kommer att hållas under vinter 2017/2018.

Programområde

Programområde

Område för åtgärdsvalsstudie(ÅVS)

Område för åtgärdsvalsstudie(ÅVS)

Infomöte

Infomöte

Engagerade deltagare under workshopen i Segersäng  den 8:e december 2015

Engagerade deltagare under workshopen i Segersäng den 8:e december 2015

Sidan granskad 2017-06-27
Sidansvarig: Lisa Olen

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp