Ändra en detaljplan

När du planerar att göra något som kräver att en ny detaljplan tas fram ska du begära ett planbesked. Detsamma gäller om en befintlig detaljplan behöver ändras eller upphävas. Ett planbesked är ett beslut om att kommunen är beredd att påbörja ett planarbete.

När du planerar att göra något som kräver att en ny detaljplan tas fram ska du begära ett planbesked. Detsamma gäller om en befintlig detaljplan behöver ändras eller upphävas. Ett planbesked är ett beslut om att kommunen är beredd att påbörja ett planarbete.

Ansökan om planbesked görs hos miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på Nynäshamns kommun. Till ansökan ska du bifoga ritningar, beskrivningar och andra relevanta uppgifter. Du ska också bifoga ett utdrag ur baskartan.

Blankett för ansökan om planbeskedlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Beställning av utdrag ur baskartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Begäran om planbesked skickas till:
Nynäshamns kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
149 81 Nynäshamn

Från att alla handlingar har inkommit har kommunen fyra månader på sig att lämna besked.

Vad innebär ett planbesked?

Ett positivt planbesked innebär att kommunen anser att det förslag och område som ansökan avser är lämplig att planlägga. I planbeskedet anges kommunens avvägning och anledning till beslut. Ett positivt planbeskedet är ingen garanti för att en detaljplan slutligen kommer att antas.

Ett negativt planbesked innebär att kommunen inte anser att det område som ansökan avser är lämpligt att detaljplanelägga.

Beslutet om planbesked kan inte överklagas. 

Vad kostar det att få ett planbesked?

Ett positivt planbesked: 15 000 kronor.
Ett negativt planbesked: 10 000 kronor.
Utdrag ur baskartan: 780 kronor.

Fakturan skickas efter att beslutet tagits.

Hur går handläggningen till?

Hur lång tid tar det att handlägga en detaljplan?

Handläggning av en detaljplan tar normalt ett till två år från det att handläggningen startar. För mindre planer kan processen vara något kortare.

Sidan granskad 2017-01-18
Sidansvarig: Lena Wallin

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp