Drabanten 2, Dp 855

Detaljplan för Drabanten 2 med flera, bostäder vid Skolgatan i Nynäshamn.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse genom förtätning med radhus i ett centrumnära läge. Området ska ha höga ambitioner avseende utformning av byggnaderna för att åstadkomma en attraktiv miljö både för de boende i och kring området och för de som vistas där.

Illustrationsvy av de planerade husen vid Skolgatan av Andersson Arfwedson arkitekter AB

Illustrationsvy av de planerade husen vid Skolgatan av Andersson Arfwedson arkitekter AB

Aktuellt med planen

Detaljplanen för Drabanten 2 med flera, bostäder vid Skolgatan har vunnit laga kraft den 20 april 2016.

Illustration av Andersson Arfwedson arkitekter AB med kommunens karta som grund.

Illustration av Andersson Arfwedson arkitekter AB med kommunens karta som grund.

Sidan granskad 2017-08-11
Sidansvarig: Lena Wallin

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp