Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Tidplan för byggnationerna

Här ser du Stockholms Hamnars tidsaxel för Stockholm Norvik hamn. Här finns även korta beskrivningar av byggnationerna av hamnen samt logistik- och företagsparken.

Stockholm Norvik Hamn

Arbeten med att stabilisera markytan på Norvikudden började i april 2016. Juli 2016 påbörjades sprängningarna. Själva bygget startar med muddring och så kallad masshantering vilket påbörjades hösten 2016. Under 2017 avslutas muddringen och kajbyggnationerna startar. Stockholms Hamnar räknar med att ta emot det första fartyget år 2020.

Logistik- och företagsparken

Under 2016 påbörjades arbeten med infrastruktur, bergarbeten för järnvägsanslutning och framtagande av mark för olika verksamheter. NCC:s mål är att kunna erbjuda lokaler för inflyttning samtidigt som Stockholm Norvik Hamn öppnar. Utvecklingen av området kommer att pågå 15-20 år.

På Stockholms Hamnars facebooksida Stockholm Norvik Hamn kan du följa bygget av hamnen.

Sidan granskad 2017-09-26
Sidansvarig: Sanna Uimonen

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp