Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Aktuella avstängningar

Så här påverkas framkomlighet på vägar och stigar av arbetet med att anlägga hamn och järnvägsspår.

Arbetsområde kring hamnen och järnvägsspår

Arbetsområdet kring framtida hamn och delar av järnvägens framtida sträckning har stängslats in för att förhindra att allmänheten kommer till skada då det pågår stora markarbeten och bergspräningar inom området.

Arbetsområdet kommer att utökas allteftersom arbetet med järnvägen framskrider åt väster och norr ut till Nynäsbanan strax norr om Hammarhagen.

 

Karta visar stängselavstängning Norvik

Bild över instängslat arbetsområde

Norvikvägen

Utmed Norvikvägen är hastigheten nedsatt och framkomligheten till viss del begränsad med anledning av ledningsarbeten och utbyggnad av gång- och cykelväg, samt dagvattenpark.

Statmosvägen

Stahmosvägen mellan vägporten under riksväg 73 och Raffinaderivägen kommer att vara avstängd till och från under perioden vecka 10-18 på, 2018. Avstängningen är av säkerhetsskäl med anlending av arbetet med iordningställande av gång- och cykelväg utmed sträckan.

 

Sidan granskad 2018-02-20
Sidansvarig: Sanna Uimonen

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp