Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Ösmo centrumlyft

Boende, besökare och verksamma i Ösmo har fått tycka till, centrum ska bli grönare och mer levande. Nu rustar vi upp Ösmo centrum.

Glad tjej på parkbänk

Ösmo centrum behöver rustas upp. Centrum har idag brister när det gäller trivsel, estetik, funktionalitet, trygghet, tillgänglighet och utbud av aktiviteter. Därför genomför Nynäshamns kommun nu Centrumlyftet Ösmo. Projektet genomförs i tre olika etapper. Den första etappen med ny parkering, ombyggnation av gång- och cykelväg och flytt av busshållplatser är klar. Nu pågår genomförandet av etapp två och tre som sker samtidigt.

Så ska det se ut i Ösmo centrum

Det övergripande målet med förslaget är att ge en struktur som är tydlig och skapa ytor och rum som kan användas på många olika sätt. Området ska vara anpassat främst för gående och cyklister. Centrumområdet är stort i förhållande till antalet människor som passerar och i förhållande till de omgivande byggnadernas höjd. Därför har ett mål varit att skapa flera mindre rum. Växtligheten spelar en viktig roll för detta.

Skiss över de olika ytorna i Ösmo centrum efter centrumlyftet.

Skiss över de tänkta ytorna i Ösmo Centrum. Klicka på bilden för att förstora den.

Gläntan och Lunden

Ytan mellan Ica och grillkiosken görs om till parkområde. Tanken är att det ska vara ett mjukare område som kontrasterar till torget bredvid. Här ska det bli lekskulpturer, sittplatser, träd och plats för exempelvis en boulebana och foodtrucks.

Torg

Framför centrumhuset där bibliotek, simhall och café finns blir det ett torg med plats för olika typer av aktiviteter och evenemang. Tanken är att centrumhuset ska få en tydligare plats i Ösmo Centrum. Torget kantas av träd tänkta att skapa känslan av mindre rum.

Kullarna

Närmast Vanstaskolan bakom det nya torget byggs ett aktivitetsområde med bland annat klätterskulptur och gunga. Området binder samman skolgården och torget. Träden bildar tak och stärker rumsupplevelsen.

Parkeringen har blivit mer effektiv

Parkeringen har gjorts mer effektiv så att fler bilar ryms på en mindre yta. Totalt är det 134 parkeringsplatser. Parkeringen är till för besökare till butiker, simhall, restauranger och annan verksamhet i centrum. 24-timmarsparkeringarna kommer att tas bort för att fler besökare ska få plats. Det blir också mer tillgänglighetsanpassat med fler parkeringar för rörelsehindrade.

Entrétorg framför simhallen

Framför simhallen blir det ett entrétorg med cykelställ och bänkar.

Busshållplatser har flyttat ut

Busshållplatserna har flyttats ut till Nyblevägen för att trafiken inte ska behöva åka in och vända i centrum. Här ska istället människor kunna vistas.

Huvudstråk med allé

Genom centrum är det tänkt att det ska löpa ett huvudstråk som kantas av träd och bildar en allé.

Plats för uteservering vid grillkiosken

Grillkiosken får plats för uteservering i anslutning till parkytan.

Mer information

Det händer just nu

Om Ösmo Centrumlyft

Nynäshamns kommun påbörjade 2015 ett så kallat centrumlyft för Ösmo vilket innebär en satsning för att rusta upp centrum. Den första etappen med ny parkering, ombyggnation av gång- och cykelväg och flytt av busshållplatser är klar. Nu pågår genomförandet av etapp två och tre som sker samtidigt.

Projektet omfattar ett begränsat område i Ösmo centrum och gäller åtgärder i utemiljön som ryms inom den befintliga detaljplanen. Mer omfattande åtgärder som till exempel nya bostäder utreds i detaljplanearbetet för centrala och södra Ösmo.

I samband med att planen togs fram fick boende, besökare och verksamma i Ösmo lämna förslag på hur de vill att centrum ska utvecklas.

Sidan granskad 2017-11-02
Sidansvarig: Lisa Olen

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp