Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Utsläppsstatistik Nynäshamns kommun

Nynäshamns kommun måste vara med och bidra för att uppnå både de internationella klimatavtalen och de svenska nationella miljömålen. Kommunen har relativt stora utsläpp av växthusgaser, men statistiken beror mycket på hur man räknar.

Om statistiken

Statistiken har hämtats från länsstyrelsernas nationella emissionsdatabas. Uppgifterna i databasen utgår från Sveriges officiella utsläppsstatistik, som rapporteras bland annat till FN:s klimatkonvention. Det tar tid att sammanställa statistiken på kommunnivå, vilket gör att utsläppen för 2014 är de senaste siffrorna som finns över utsläpp i Nynäshamn.

Koldioxidutsläpp i Nynäshamns kommun

Inom både EU och Sverige har utsläppsmål satts upp för att minska påverkan på klimatet som ger upphov till växthuseffekten. Även Nynäshamn har satt upp utsläppsmål för att bidra till att uppnå de nationella målen. Enligt kommunens klimatstrategi och energiplan ska utsläppen minska med 40 % till 2020.

Stapeldiagram över Nynäshamns kommuns växthusgasutsläpp mellan 1990 och 2014

Koldioxidutsläpp mätt i ton i Nynäshamns kommun, år 1990 och 2000-2014. Till år 2020 är målet att utsläppen ska ha minskat med 40 % från 1990 års nivå.

Pajdiagram över kommunens koldioxidutsläpp fördelat på olika kategorier

Diagrammet ovan visar var växthusgasutsläppen i Nynäshamn kommer ifrån.

Diagram över växthusgasutsläpp i sju södertörnskommuner mellan 1990 och 2013

Nynäshamns kommuns utsläpp per invånare jämfört med övriga Södertörnskommuner, år 1990 och 2000-2013.

Nynäshamns kommun har ovanligt stora utsläpp beroende på oljeraffinaderiet och värmeverkets verksamheter. Dessa två står för cirka hälften av koldioxidutsläppen i kommunen och omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter (även kallat EU-ETS). Handeln med utsläppsrätter är ett separat system på EU-nivå som syftar till att minska utsläppen från stora utsläppare runt om i Europa. Räknar man bort raffinaderiet och värmeverkets utsläpp, är det istället transportsektorn som är den största utsläppskällan i Nynäshamn.

Cirkeldiagram över utsläpp inom och utanför handeln med utsläppsrätter.

Andelen av utsläppen i Nynäshamns kommun år 2014 som ingår i handeln med utsläppsrätter (raffinaderiet och värmeverket).

Sidan granskad 2017-03-01
Sidansvarig: Annie Burman Skytt

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp