Energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivningen ger dig opartisk, personlig och kostnadsfri experthjälp.

Nynäshamns kommun bidrar tillsammans med 26 andra kommuner till en panel av experter som ger dig opartisk och kostnadsfri rådgivning om energi och klimat. Ring 08-29 11 29 eller läs mer på Energi- och klimatrådgivningens webbplats under Länkar.  

Energi och klimatrådgivningens logga

Lokala projekt

Nynäshamns kommun jobbar årligen med flera olika projekt tillsammans med Energi- och klimatrådgivningen för att skynda på klimatsmarta och energisparande åtgärder. Nedan beskrivs några av dessa.

2017 planerar vi att göra det här

 

  • Aktiviteter kring Earth hour den 25 mars, bland annat inspiration via kommunens facebook-sida.
  • Rådgivning till fastighetsägare med stora värme- och luftkonditioneringssystem (EU-direktivet om byggnaders energiprestanda: EPBD2).  Intresserad? Kontakta kommunens klimatstrateg!
  • Rådgiva BRF:er om energilösningar för deras fastigheter. Intresserad? Kontakta kommunens klimatstrateg!
  • Erbjuda rådgivning till bilägare under Trafikantveckan i september.
  • Informationsutskick om Energi- och klimatrådgivningen till nya lagfarter.
  • Fortsätta lansera Solkartan för alla fastighetsägare i kommunen. Solkartan ger en bild av hur väl hustaken är lämpade för installation av solenergi.
  • Låna ut elmätare på kommunens bibliotek.

Leverantörer och övrig information

Här finns information om energileverantörer och annan energirelaterad information.

Elnät

Elnätet i kommunen sköts av Ellevio. Kontaktuppgifter finns under Länkar.

Fjärrvärme

Fjärrvärmeleverantör är Värmevärden. Kontaktuppgifter finns under Länkar.

Värmepump

Vid installation av värmepump som utvinner värme ur jord, berg, yt- och grundvatten behövs tillstånd. Inom vattenskyddsområden tillåts inte värmepumpar. Luftvärmepumpar behöver inte anmälas. Anmälan görs till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, se kontaktuppgifter under Länkar.

Solceller och solpaneler

Normalt behövs inte bygglov när solcellerna ligger tätt mot taket på en- och tvåbostadshus. Om du däremot sätter solcellerna på en ställning så krävs det bygglov. Större paneler eller paneler på kulturhistoriskt värdefulla byggnader kräver också bygglov. Läs mer om solceller och solpaneler på sidan Behöver jag bygglov

Eldstäder, kaminer och pannor

Vid installation av eldstad krävs »anmälan. Läs mer om eldstäder på sidan Behöver jag bygglov.

Oljecistern

Hos Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund finns information om anmälan och avanmälan gällande oljecisterner. Läs mer på förbundets webb, se under Länkar.

Brandskydd

Sotning och kontroll vid installation av kamin/bränslepanna: Kontakta kommunens skorstensfejarmästare. Kontaktuppgifter finns under Länkar.

Vid frågor kontakta Södertörns brandförsvarsförbund, se under Länkar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan.
Klicka på sidansvarig här nedan för att lämna dina synpunkter.

Sidan granskad 2017-07-05
Sidansvarig: Annie Burman Skytt

Nynäshamns kommun 

Stadshusplatsen 1

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp