Prislista kart- och mättjänster

Här hittar du pris för våra vanligaste kart- och mättjänster.

Här hittar du pris för våra vanligaste kart- och mättjänster. Observera att priset blir annat än nedan om du beställer en karta eller tjänst som inte ingår i vårt standardutbud. En fullständig prislista finns i dokumentet taxa för plan-, bygglov, samt kart- och mätverksamhet.PDF

Kart- och mättjänsterna är momsfria om inget annat anges.

Nybyggnadskarta

Tjänst

Avgift

Nybyggnadskarta, område anslutet till kommunalt VA (Typ A)

8010

Nybyggnadskarta, område ej anslutet till kommunalt VA (Typ B)

5874


Utdrag ur baskarta

Tjänst

Avgift

Utdrag ur baskarta, standard A4 (Typ C)

780

Utdrag ur baskarta, standard A3 (Typ C)

1248

 

Finutstakning

Tjänst

Avgift

Huvudbyggnad-nybyggnad (6 mätpunkter)


1-199 m²

8277

200-499 m²

9879

500-999 m²

11 481

1000-1999 m²

14 151

Tillkommande utstakningspunkter utöver 6

534

Komplementbyggnad-nybyggnad av garage/uthus till en- och tvåbostadshus (6 mätpunkter)


1-199 m²

3738

Tillkommande ustakningspunkter utöver 6

534

Tillbyggnad-nybyggnad (6 mätpunkter)


1-199 m²

2670

200-1000 m²

5340

Tillkommande utstakningspunkter utöver 6

267

Grovutstakning

Kostnad för grovutstakning är 50 procent av kostnad för finutstakning.

Lägeskontroll

Tjänst

Avgift

Huvudbyggnad-nybyggnad (6 mätpunkter)


16-199 m²

4005

200-499

4806

500-999 m²

5874

1000-1999 m²

6942

2000-2999 m²

8010

3000-4999 m²

9078

Tillkommande mätningspunkter utöver 6

106

Komplementbyggnad-nybyggnad av garage/uthus

till en- och tvåbostadshus (6 mätpunkter)


16-199 m²

2136

Tillkommande mätningspunkter utöver 6

53

Tillbyggnader (6 mätpunkter)


16-199 m²

2136

200-1000 m²

4272

Tillkommande utstakningspunkter utöver 6

53

Avgiften reduceras med 50 % om kommunen utfört utstakningen, samt om lägeskontrollen görs inom 5 år från utstakningens datum.

Tillfällig användning av digital geografisk information

Yta(ha)

Avgift

0,1-1

980

1,1-2

1760

2,1-3

2540

3,1-4

3320

4,1-5

4100

5,1-6

4880

6,1-7

5660

7,1-8

6440

8,1-9

7220

9,1-10

8000

10,1-11

8780

11,1-12

9560

12,1-13

10 340

13,1-14

11 120

14,1-15

11 900


Leveransformat: digitalt som DGN, DWG, DXF eller annat överenskommet format. Informationen hämtas ur databas utan fältkontroll i skala 1:1. Moms 25 % tillkommer.

Övriga kart- och mättjänster

Mer detaljerad information och pris för övriga tjänster finns i dokumentet taxa för plan-, bygglov- samt kart- och mätverksamhet.PDF

 
Sidan granskad 2017-04-20
Sidansvarig: Veronica Sjöden

Om

Viss information sparas om ditt besök när du besöker den här webbplatsen.

» Läs mer om cookies (kakor)

Nynäshamns kommun 

Stadshusplatsen 1

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp