Beställ mättjänster

Här kan du beställa mättjänster som utstakning och lägeskontroll.

Beställ husutstakning

Utstakningar utför kommunen i mån av tid.
» Beställ utstakninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad innebär husutstakning?

Husutstakning innebär att läget för den blivande byggnaden märks ut på marken i enlighet med bygglovet. Det står i ditt bygglovbeslut om du behöver staka ut byggnaden. Det finns två typer av utstakning, grovutstakning och finutstakning.

Varför ska jag göra en utstakning?

Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats. Fel i plan eller höjdläge kan leda till anspråk på skadestånd från berörda grannar och dessutom höga kostnader för att rätta till fel när du redan börjat bygga.

Grovutstakning

Om du ska spränga eller schakta kan du först behöva göra en grovutstakning för att markera den blivande byggnadens hörn.

Finutstakning

En finutstakning görs efter schaktning, men oftast innan grunden gjuts. Det innebär att den blivande byggnaden markeras ut mer exakt, både ytmässigt och höjdmässigt.

Du som beställare ska innan finutstakningen bygga hörnprofiler på vilka utstakningen sedan markeras.

Beställ lägeskontroll

» Beställ lägeskontrolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad innebär lägeskontroll?

Vid en lägeskontroll kontrolleras och dokumenteras att byggnaden har hamnat rätt i plan och höjd enligt bygglovet. Om din byggnad inte hamnat på rätt plats kan det leda till att du måste bekosta en ombyggnation och dessutom betala skadestånd till dina grannar. Om lägeskontrollen utförs direkt efter att grunden lagts kan eventuell felplacering justeras i ett tidigt skede.

Vad kostar det?

Finutstakning

Tjänst

Avgift

Huvudbyggnad-nybyggnad (6 mätpunkter)


1-199 m²

8277

200-499 m²

9879

500-999 m²

11 481

1000-1999 m²

14 151

Tillkommande utstakningspunkter utöver 6

534

Komplementbyggnad-nybyggnad av garage/uthus till en- och tvåbostadshus (6 mätpunkter)


1-199 m²

3738

Tillkommande ustakningspunkter utöver 6

534

Tillbyggnad-nybyggnad (6 mätpunkter)


1-199 m²

2670

200-1000 m²

5340

Tillkommande utstakningspunkter utöver 6

267

 

Grovutstakning

Kostnad för grovutstakning är 50 procent av kostnad för finutstakning.

Lägeskontroll

Tjänst

Avgift

Huvudbyggnad-nybyggnad (6 mätpunkter)


16-199 m²

4005

200-499

4806

500-999 m²

5874

1000-1999 m²

6942

2000-2999 m²

8010

3000-4999 m²

9078

Tillkommande mätningspunkter utöver 6

106

Komplementbyggnad-nybyggnad av garage/uthus

till en- och tvåbostadshus (6 mätpunkter)


16-199 m²

2136

Tillkommande mätningspunkter utöver 6

53

Tillbyggnader (6 mätpunkter)


16-199 m²

2136

200-1000 m²

4272

Tillkommande utstakningspunkter utöver 6

53

Avgiften reduceras med 50 % om kommunen utfört utstakningen, samt om lägeskontrollen görs inom 5 år från utstakningens datum.

Behörighet att utföra mätning

Om du vill anlita annan mätare än kommunens kart-och mätenhet se till att din mätare är godkänd av Nynäshamns kommun. Av kommunens kontaktcenter kan du få en lista över godkända mätare.

Osäkra fastighetsgränser

Om det inte går att hitta gränsmarkeringarna för en fastighet måste en gränsutvisning eller gränsbestämning göras.

Vi på kommunen gör inte dessa uppdrag. Sök tjänsten hos till exempel Lantmäteriet eller andra mätföretag.

» Mer information finns på Lantmäteriets sida om Oklarheter kring fastighetlänk till annan webbplats

Leveranstid för mättjänster

Leveranstiden för mättjänster är normalt 4 veckor.

 

Sidan granskad 2017-11-08
Sidansvarig: Veronica Sjöden

Om

Viss information sparas om ditt besök när du besöker den här webbplatsen.

» Läs mer om cookies (kakor)

Nynäshamns kommun 

Stadshusplatsen 1

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp