Beställ karta

När du ansöker om bygglov, marklov, förhandsbesked eller strandskyddsdispens ska din ansökan innehålla en situationsplan baserad på en nybyggnadskarta eller ett utdrag ur baskarta. Vilken typ av karta du behöver beror på vad du ska göra.

Ipad och karta.

Beställ nybyggnadskarta

» Beställ nybyggnadskarta via underskriven blankett. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan inte beställa nybyggnadskartan via telefon.
Den ifyllda blanketten skickar du till:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
149 81 Nynäshamn

Om nybyggnadskartan

Nybyggnadskartan används som underlag för situationsplanen som du ska bifoga med din bygglovansökan.

Kartan visar fastighetens läge och mått och andra uppgifter som befintliga byggnader, gränser för byggrätt, anslutningspunkt för vatten och avlopp, angränsande vägar och gator samt höjdangivelser. Det är viktigt att situationsplanen som du lämnar in med din bygglovsansökan utgår från den nybyggnadskarta som tagits fram för din fastighet. Information om till exempel detaljplansbestämmelser och fastighetsgränser ska vara kvar i ursprungligt skick. För att du ska kunna beställa en nybyggnadskarta måste pågående fastighetsbildning vara avslutad.

Vi gör alltid besök på plats för kompletterande mätningar.

Leveranstid

En nybyggnadskarta levereras normalt inom 6 veckor efter beställning.

Osäkra fastighetsgränser

Om fastighetsgränserna har osäkert läge i kartan (inte går att hitta eller stämmer dåligt överens med uppgifter på förrättningskarta från lantmäteriet) är det upp till fastighetsägaren att beställa gränsutvisning/utredning. När gränsutredningen är klar kan arbetet med nybyggnadskartan fortsätta.

Läs mer om osäkra fastighetsgärnser på Lantmäteriets sidalänk till annan webbplats.

 

Beställ utdrag ur baskarta

» Beställ utdrag ur baskartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan inte beställa utdrag ur baskarta via telefon.
Den ifyllda blanketten skickar du till:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
149 81 Nynäshamn

Om baskartan

Baskartan visar de grundläggande markförhållandena och används som underlag till exempel vid planering, projektering och förhandsbesked. Baskartan är inte fältkontrollerad och fastighetsgränserna är inte exakta. 

Kartutdrag för lovansökan, (C-karta)

Utdrag ur baskarta (C-karta) kan användas som underlag för situationsplanen när det gäller saker som mindre tillbyggnader, borrhålskarta eller vid ansökan om bergvärme hos SMOHF.

Övriga kartutdrag

Om kartan inte ska användas för lovsärende utan till exempel projektering eller planering används samma blankett. Bifoga en enklare områdesbegränsning i dwg eller en kartskiss.

Leveranstid

Ett utdrag ur baskarta levereras normalt inom 1 vecka efter beställning.

 

Sidan granskad 2017-11-20
Sidansvarig: Veronica Sjöden

Om

Viss information sparas om ditt besök när du besöker den här webbplatsen.

» Läs mer om cookies (kakor)

Nynäshamns kommun 

Stadshusplatsen 1

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp