2017-09-01

Nynäshamns kommun och regeringen inleder förhandlingar om hållbar stadsdel

Regeringen satsar på att utveckla hållbara stadsdelar i sex kommuner runt om i landet. Nu står det klart att Nynäshamn är en av kommunerna som regeringen inleder förhandlingar med för att stadsdelarna ska bli verklighet.

Flygbild över västra delen om järnvägen i Segersäng.

Majoriteten av de nya bostäderna kommer att byggas väster om järnvägen. Foto: Drönarfotografen.

Regeringen har under en tid arbetet för att hitta kommuner som äger stora markområden som inte är planlagda och som är i direkt anslutning till befintlig infrastruktur.

Nu är det klart att Segersäng är ett av nio utpekade områden som regeringen anser som lämpliga för anläggande av nya hållbara stadsdelar som ska lösa delar av framtidens bostadsbrist. Det innebär att regeringen och Nynäshamns kommun inom kort inleder förhandlingar med ambitionen att skriva en överenskommelse innan årets slut.

Överenskommelsen

Överenskommelsen handlar om vilka åtaganden staten respektive kommunen har när den nya stadsdelen utvecklas. För staten handlar åtagandena om satsningar på infrastruktur och innovationer. För kommunen handlar de om själva samhällsplaneringen - att säkerställa att det finns skolor, kommunikationer, el, vatten, med mera. Och att stadsdelen blir ekologiskt och socialt hållbar.

Bättre infrastruktur

– Om stadsdelen blir verklighet betyder det otroligt mycket för Nynäshamns kommun. Satsningen skulle innebära en kraftig befolkningsökning, ökade skatteintäkter, fler jobb, bättre infrastruktur såsom tåg, bussar och vägar och ett större socialt och kulturellt utbud, säger kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn Patrik Isestad (S).

I närheten av pendeltågsstationen i Segersäng finns det 400 hektar exploaterbar mark som är lämplig för bostäder. Totalt handlar det om uppförande av 7 000 – 10 000 nya bostäder med en blandning av hyresrätter, bostadsrätter, radhus och villor som ska attrahera en mångfald av människor med olika bakgrunder.

Hållbar stadsdel

– Segersäng blir förebild för hållbar stadsutveckling. Den nya stadsdelen ska
vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar. Med tydliga inslag av ny teknik
och innovationer ska de boende kunna leva klimatsmart och nära naturen men
samtidigt med storstaden inom räckhåll. Det är viktiga grundpelare när vi
utvecklar framtidens modellområde. Vi kommer att vara öppna för
uppfinningsrikedom och erbjuda företagare att komma med innovativa lösningar kopplat till hållbart byggande, miljö, kommunikationer med mera, säger Patrik Isestad.

Majoriteten av de nya bostäderna byggs väster om järnvägen. Det kommer inte att byggas fler bostäder inne i nuvarande Segersäng by, men byn kan komma att expandera i sydvästlig riktning. Det planeras också för ny bebyggelse i ett område norr om byn samt i anslutning till pendeltågsstationen på östra och västra sidan. Planerad byggstart är tidigast om fem år med beräknat färdigställande år 2035.

Dialog med boende och näringsliv

– Boende i Segersäng kommer att få närmare till kommunal service såsom
förskolor och skolor och även matvarubutiker och utökad kollektivtrafik. Vi
förstår dock om segersängsborna har många funderingar och frågor så vi kommer snarast att inleda dialoger med dem och andra som berörs av satsningen, exempelvis näringslivet. Om den nya stadsdelen blir av kommer en aktiv medborgardialog att vara en ledstjärna i arbetet, säger Patrik Isestad.

Text: Åsa Ericsson  

Flygbild över delar av Segersäng både öster och väster om järnvägen.

Det planeras också för ny bebyggelse i ett område norr om Segersäng by samt i anslutning till pendeltågsstationen på östra och västra sidan. Det kommer inte att byggas fler bostäder inne i nuvarande Segersäng by, däremot kan byn komma att expandera i sydvästlig riktning. Foto: Drönarfotografen.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2017-09-05
Sidansvarig: Lisa Olen

Nynäshamns kommun 

Stadshusplatsen 1

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp