2017-06-21

Risk för vattenbrist med egen brunn

Barn som badar

Det kommunala vattnet i Nynäshamn tas från Mälaren och Gorran. Risken för vattenbrist liten för dig med kommunalt vatten, men större för dig som har egen brunn.

Stora delar av Sverige riskerar att drabbas av vattenbrist på grund av låga grundvattennivåer. I Nynäshamns kommun är risken för vattenbrist liten för den med kommunalt vatten, men större för den som har egen brunn.

Enligt Sveriges geologiska undersökningar (SGU) är grundvattennivåerna under det normala på många håll och det är risk för vattenbrist i flera delar av landet. Risken för vattenbrist ökar under sommarmånaderna.

– Vi bedömer att det inte finns någon överhängande risk för vattenbrist för den som har kommunalt vatten. Det beror på att vattnet i Nynäshamns kommun tas från Mälaren som inte är en grundvattentäkt. En mindre del av vattnet tas också från Gorran som visserligen är en grundvattentäkt, men där vi tar ut förhållandevis lite vatten. Alla bör dock hushålla med vattnet, även den som har kommunalt vatten, säger Malin Qviberg, tf. VA- och renhållningschef på Nynäshamns kommun.

– Risken för vattenbrist är större för den med egen brunn. Därför är det extra viktigt att du hushållar med vattnet. Hur mycket vatten du använder kan också påverka tillgången på vatten hos dina grannar. Om vattnet skulle sina kan du skaffa en vattentank och betala ett åkeriföretag som kan komma och fylla upp tanken. Kommunen ansvarar bara för vattentillgången för den som har kommunalt vatten, fortsätter Malin Qviberg.

Om vattenbrist och hur du gör om vattnet sinar i din brunn

Så sparar du på vattnet

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2017-06-21
Sidansvarig: Lisa Olen

Nynäshamns kommun 

Stadshusplatsen 1

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp