Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
2017-05-23

Tre hus blir fyra vid Nynäsgård station

Detaljplanen för området vid Nynäsgård station är nu ute på granskning. Tre planerade flerbostadshus har omarbetats till fyra efter yttranden under samrådet.

Illustrationsbild över de nya husen helt i vitt.

Vy av de föreslagna husen med Nynäsgård station i förgrunden och Centralgatan med Telehusen i bakgrunden. Observera att illustrationerna enbart är en redovisning av placering och höjd. Hur fasad och fönster ska se ut regleras inte i detaljplanen och de kan få ett annat utseende. Illustration: White arkitekter AB

Fyra nya flerbostadshus med cirka 80 lägenheter planeras på området mellan Nynäsgårds station och Telehusen på Centralgatan. I bottenplan finns möjlighet till butik, café eller andra mindre verksamheter. Parkering föreslås i carports närmast järnvägen.

– Det här området är ganska tomt idag. Nya bostäder kan göra det mer attraktivt att vistas i och ge en större känsla av trygghet. Det stärker också underlaget för service och kollektivtrafik, säger Monica Nilsson.

I tidigare förslag var tre huskroppar utritade, men efter att ha lyssnat på synpunkter från samrådet har kommunens planavdelning justerat förslaget. De tre hus som är placerade längst norrut får vara fyra, fem respektive sex våningar höga, medan det hus som placerats längst söderut kan bli åtta våningar.

– För att skugga så lite som möjligt har vi tagit bort en våning på ett av husen och justerat placeringen i förhållande till Telehusen. Vi har också lagt till en byggnad längst söderut i riktning mot Nickstabadet. Det huset är placerat på en lägre punkt, fortsätter Monica Nilsson, planarkitekt.

Byggnation möjlig 2018

Detaljplanen vinner troligtvis laga kraft i slutet av 2017 och möjlig byggstart är 2018. Byggherre är Nynäshamnsbostäder. Den planerade bostadsformen är hyresrätter.

Detaljplanen ute för granskning 24 maj-19 juni

Ett förslag till detaljplan för fastigheten Kullsta 2 med flera ligger nu ute för granskning. Granskningsperioden är den 24 maj-19 juni. Under granskningstiden finns planhandlingar i receptionen på Stadshusplatsen 1 i Nynäshamn. Handlingarna finns också på biblioteket i Folkets Hus i Nynäshamn under ordinarie öppettider.

Granskningshandlingar och mer information om detaljplanen.

Vad är granskning?

Kommunens tjänstepersoner tar fram ett första förslag till detaljplan. Förslaget går sedan ut på samråd och de som berörs kan komma med synpunkter. När samrådstiden är slut bearbetas förslaget utifrån de yttranden som kommit in. Sedan går det omarbetade förslaget ut på granskning. Då kan du återigen lämna synpunkter på förslaget.

Nybyggnation i Nynäshamns kommun

Förslaget att bygga nya bostäder vid Nynäsgård station är ett av flera pågående bostadsprojekt i Nynäshamns kommun. Bostäder planeras exempelvis vid Gröndalsvikens station, Telegrafenområdet och på vid Skolgatan/Höjdgatan. Totalt är det klart med byggnationen av cirka 800 bostäder i kommunen fram till år 2025. Under samma period finns det planer på ytterligare cirka 2 500 bostäder. Bostäderna är hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter.

Just nu pågår också bygget av Stockholm Norvik Hamn och Norvik logistik- och företagspark i utkanten av Nynäshamn. Likaså utvecklas Kalvö från industriområde till verksamhetsområde där allt från små till stora verksamheter ska kunna etablera sig.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2017-11-28
Sidansvarig: Lisa Olen

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp