2017-03-14

Ny dom ger rätt att tömma Stora Vika kalkbrott

Kalkbrottet i Stora Vika får tömmas på vatten. Det säger en dom i mark- och miljödomstolen. Nynäshamns kommun motsätter sig tömningen.

Kalkbrottet i Stora Vika

Kalkbrottet i Stora Vika

Företaget Stora Vika Kalkbrottet AB vill tömma kalkbrottet i Stora Vika på vatten. Syftet är att använda ytan i det tömda kalkbrottet för industriell verksamhet, till exempel lagring av massor. Nynäshamns kommun motsätter sig tömningen. Det gör också Länsstyrelsen, Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, två naturskyddsföreningar och många av områdets grannar.

– Kalkbrottet har stora naturvärden. Vi vill värna hela området och ser att den vattenfyllda ytan utgör en kvalité för framtiden, säger Maria Landin, chef för strategisk utveckling på Nynäshamns kommun.

Ärendet avgjort i mark- och miljödomstolen
Tisdag den 7 mars avgjordes ärendet i mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Domen säger att Stora Vika Kalkbrottet AB får tillstånd att tömma kalkbrottet på vatten. De får också tillstånd att fortsätta leda bort tillrinnande yt- och grundvatten samt utföra och ha kvar anordningar för att tömma och leda bort vatten. Villkoren för verksamheten är att skyddsåtgärder för fisk och flodkräftor vidtas, och att det är möjligt att kontrollera flöden och föroreningshalter i utgående vatten och nivåer för grundvattnet.

I december 2015 utlyste Nynäshamns kommun ett treårigt interimistiskt (tillfälligt) skydd för kalkstensbrottet och den närmaste omgivningen. Syftet är att under denna period göra området till ett permanent naturskyddsreservat. Mark- och miljödomstolen anser dock att det inte är tillräckligt tydligt att skyddet avser just en tömning av kalkstensbrottet.

– Vi ser nu över våra möjligheter att överklaga och kommer att ta ett beslut under nästa vecka, säger Maria Landin.

En eventuell överklagan ska ske senast den 29 mars.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2017-03-24
Sidansvarig: Lisa Olen

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp