Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Artiklar om bygga, bo och miljö

 • 2018-02-16

  Höga kväveutsläpp från reningsverket


  Avloppsreningsverket har under 2017 överskridit gränsvärdet för utsläpp av kväve. Felet som orsakde kväveutsläppet är avhjälpt. Ärendet utreds av miljöbrottsenheten.
 • 2018-02-16

  Ledningsrenovering på Valthornsvägen 


  Kommunen renoverar vattenledningarna på Valthornsvägen. Arbetet kommer att pågå under hela våren. Information om vattenavstängningar ges via informationsblad på entrédörrarna.
 • 2018-02-09

  Nytt bostadsområde växer fram i centrala Nynäshamn


  Nynäshamn växer. Det första bostadshuset av flera i området Telegrafen-Vaktberget ska stå klart redan i mars 2019. I februari inleds omvandlingen av det gamla industriområdet längs Industrivägen och Bryggargatan till en ny helt ny stadsdel med cirka 1200 bostäder.
  Fasadskiss
 • 2018-02-02

  Nya regler för torghandel


  Kommunen vill ha bättre ordning på torghandeln. Därför föreslås ändringar i ordningsföreskrifterna.
  Torghandlare räcker över en kasse körsbär.
 • 2018-02-01

  Avstängt vatten i Sunnerby under natten


  På grund av VA-arbeten stängdes vattnet i delar av Sunnerby av klockan 22.30-05.00 natten mot den 2 februari.
 • 2018-01-12

  Stor satsning på Gröndalsskolan


  Kommunen föreslår att Gröndalsskolan byggs till och renoveras för att även få plats på med eleverna från Humlegårdsskolan. Lösningen är tänkt att bli permanent.
  Flicka som räcker upp handen i klassrum.
 • 2017-12-29

  Modulbostäder på Viksängen i Ösmo      


  Nynäshamnsbostäder har ansökt om förhandsbesked för tidsbegränsat lov för modulbostäder vid Viksängen i Ösmo. Syftet är att bygga bostäder för nyanlända. Beslut i ärendet fattas troligtvis i mars.
 • 2017-12-22

  Vattnet åter igång i Stora Vika


  Nu är vattnet påslaget igen i Stora Vika efter den tidigare vattenläckan. Om vattnet är brunfärgat låter du det stå och rinna tills det är klart igen.
 • 2017-12-13

  Marschaller och fordonsluciatåg på luciamorgonen


  Kommunens stadsmiljöavdelning firar lucia med marschalltändning och fordonsluciatåg.
 • 2017-12-12

  Förändringar ska ge snabbare bygglov


  Bygglov har länge brottats med långa handläggningstider. Nu införs förändringar som på sikt ska snabba upp tiderna.
 • 2017-12-07

  Vägledning inför bygglovsansökan


  Idag är första tillfället för kommunens nya tjänst vägledning inför bygglovsansökan. Vägledningen är efterfrågad och inför premiären har alla tider bokats upp.
  Linnea Andersson, bygglovkoordinator och Malchaz Mikadze kart- och bygglovchef iframför sina laptops.
 • 2017-12-05

  Återvinningsstation blir kvar i Stora Vika


  Återvinningsstationen i Stora Vika som skulle tas bort blir kvar, men får en annan placering.
 • 2017-11-28

  Säker trappa byggs på Cykelskogen


  Under torsdagen föll ett barn genom ett trappräcke i glas på en förskola i Stockholm. Cykelskogens förskola i Nynäshamn byggs också i två plan, men trappan utformas av säkerhetsskäl annorlunda.
 • 2017-10-23

  Så ska Nynäshamns stad utvecklas


  Nu är ”Fördjupad översiktsplan”, som säger hur Nynäshamns stad ska utvecklas, klar. Planen pekar bland annat ut två tänkbara bostadsområden i Nynäshamn och vilka grönområden som ska utvecklas.
  Alhagens våtmark med stuga i bakgrunden.
 • 2017-10-17

  Pilar vid Svandammen nedtagna


  Kommunen har tagit ner flera pilträd i Svandammsparken. Träden var gamla och det fanns stor risk för att nedfallande grenar skulle orsaka skada.
 • 2017-09-22

  Barnen invigde bygget av ny förskola


  Nu är bygget av Cykelskogens förskola invigt med hjälp av barnen på närliggande Rumba förskola. Cykelskogen ska ha plats för 120 barn och byggs i två våningar.
  Tre flickor som äter korv
 • 2017-09-01

  Nynäshamns kommun och regeringen inleder förhandlingar om hållbar stadsdel


  Regeringen satsar på att utveckla hållbara stadsdelar i sex kommuner runt om i landet. Nu står det klart att Nynäshamn är en av kommunerna som regeringen inleder förhandlingar med för att stadsdelarna ska bli verklighet.
  Flygbild över västra delen om järnvägen i Segersäng.
Sidan granskad 2018-01-22
Sidansvarig: Lisa Olen

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp