Det händer just nu

Här får du löpande information om vad som händer i Centrumlyftet Ösmo just nu.

Etapp ett klar

Arbetet med att färdigställa ny parkering, ombyggnation av gång- och cykelväg och flytt av busshållplatser är nu klart.

Etapp två och tre påbörjad

Byggnationen av det nya Ösmo centrum fortsätter. Arbetet utförs i fyra olika steg där ett område i taget stängslas in och färdigställs. Det första som sker i varje steg är mark- och schaktningsarbeten. Därefter läggs markbeläggning i form av marksten av betong, betongplattor och natursten. När detta är klart tas stängslet bort och vi fortsätter till nästa område. Arbetet beräknas vara klart till hösten 2018.

Belysning, utrustning och växtlighet kommer löpande

Belysning, möbler och lekutrustning kommer på plats under hösten 2018. Då planteras också träd, buskar och blommor. Det blir blommande träd med sprakande höstfärger och perennrabatter med blomning på vår och höst. Alla befintliga träd kommer att tas bort och nya planteras. Det beror på att schaktarbetena förstör trädens rötter, att träden står i vägen för planerade vägar, lekplatser etc. och att lindarna som finns där nu inte tycker om att växa i stadsmiljö. Därför planerar vi om för att få ett sammanhållet utryck och planterar träd som är anpassade till staden som växtplats. 

Karta som visar områdesindelningen.

Områdesindelning för ombyggnation av Ösmo Centrum. Varje steg färdigställs innan nästa påbörjas. Klicka på bilden för att förstora den.

Steg 1
Gångvägen som löper från mataffärerna mot grillkiosken och simhallen, parallellt med den nya parkeringen färdigställs. Arbetet påbörjas under sommaren och delar av området kommer periodvis att vara inhägnat.

Steg 2
Området framför Ica där den nuvarande lekplatsen, parkytan och boulebanan ligger rustas upp med ny växtlighet, nya sittplatser och nya lekredskap. Arbetet påbörjas under sommaren och delar av området kommer periodvis att vara inhägnat.

Steg 3
Området mellan Vanstaskolan, simhallen och grillkiosken byggs om till en torgyta med ny växtlighet och nya sittplatser.

Steg 4
Entrétorget och övrig yta framför entrén till simhallen färdigställs.

Säkra gångvägar

Kommande ombyggnationer påverkar framförallt gångtrafikanter. Vi kommer under hela byggtiden se till att det finns bra och säkra gångvägar för skolbarn och andra gående i centrum. Större arbeten genomförs under sommarlovet för att störa skolverksamheten så lite som möjligt.

In- och utfart för byggtrafik

Den provisoriska (tillfälliga) väg som byggdes i samband med byggnationen av parkeringen kommer att användas som in- och utfart för byggtrafik. Den får inte användas av allmänheten.

Parkering

Parkering ska ske på den nya parkeringen framför mataffärerna. De gamla parkeringsplatserna närmare Vanstaskolan kommer att stängas av. Det är inte tillåtet att köra bil via Birkavägen till Vanstaskolan. Denna väg är endast tillåten för fordon med särskilt tillstånd.

Linjemålning vid busshållplatserna

Vägen förbi busshållplatserna på Nyblevägen linjemålas. Syftet är att få bilisterna att sänka farten när de passerar centrum. Kommunens stadsmiljöavdelning kommer också att utreda hastighetsbegränsningen längs hela Nyblevägen.

Sidan granskad 2017-07-06
Sidansvarig: Lisa Olen

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp